Förpackningar och förpackningsavfall (PPWR)

Foto: Swedish Forest Industries juiceförpackning på ett frukostbord

Skogsindustrierna välkomnar EU-kommissionens mål att med förnyad lagstiftning dels minska omfattningen av onödiga förpackningar, dels öka möjligheterna till återanvändning och återvinning. Inom ramen för European Green Deal och handlingsplanen ”The Circular Economy Action Plan” är det avgörande att säkerställa att de produkter som släpps på den europeiska marknaden bidrar till att uppnå klimatneutralitetsmålet 2050.

Skogsindustrierna föreslår några förbättringar för att säkerställa att lagstiftningen gör mesta möjliga miljönytta:

  • Ge utrymme för förnybara materialens bidrag till klimatneutralitet.
  • Både återvinning och återanvändning av förpackningar behövs i ett cirkulärt samhälle
  • Införande av förbud och restriktioner kräver grundliga konsekvensanalyser
  • Obligatoriskt återvunnet innehåll för plastförpackningar bör tillämpas på förpackningar som huvudsakligen består av plast.

Lagstiftningen väntas publiceras under Q3/Q4 2024 och därefter framtagning av sekundär lagstiftning.