Skogskommittén

Foto: Skogsindustrierna tallkvist på grön bakgrund

Skogskommitténs uppdrag är att driva och samordna medlemsföretagens branschintressen, som skogsägare, skogsbrukare och användare av skogsråvara.
Det övergripande målet är att myndigheter, politiker och allmänhet ser fördelarna med ett aktivt och hållbart brukande av skog som grund för en växande bioekonomi.

Jonas Mårtensson, SCA Skog (ordförande)

Angelica Mattsson, Holmen

Anna-Maria Tuominen-Reini, Billerud

Björn Johansson, Moelven

Hans Djurberg, SCA Skog

Henrik Lenning, Stora Enso

Jessica Nordin, Södra

John Gull, AB Karl Hedin

Juha Jumppanen, Metsä Group

Lars Svensson, Rödins trä

Mette Kahlin McVeigh, Stora Enso

Per-Arne Nordholts, Såg i Syd

Per Funkquist, Billerud

Per Österberg, Kopparfors

Peter Karlsson, Södra

Sören Petersson, Holmen Skog

Kommittéansvariga

Linda Eriksson, Skogsindustrierna