Hygienprodukter

Foto: Mostphotos Bindor som ligger på ett bord

Har du tänkt på att vardagliga saker som tillverkas av träfiber faktiskt kan rädda liv, underlätta vår vardag och bidra till ökad jämställdhet och demokrati?

Hygienprodukter som toalettpapper, tamponger och blöjor är till stor del tillverkade av fibrer som kommer från skogen. Vanligtvis används trämassa från tunna trädstammar, grenar och trädtoppar, som inte kan användas för att göra till exempel brädor av.

Nyfiber

I Sverige tillverkas ofta hygienartiklar av färska fibrer, nyfibrer. Nyfibern används för att skapa olika former av mjukt papper, som till exempel toalettpapper och hushållspapper. Även returfibrer, en blandning av olika återbrukade pappersmassor, kan användas för att producera mjukpapper.  
Cellulosan i träfibern är viktig för att kunna tillverka det absorberande material som finns i till exempel bindor och blöjor. Cellulosans höga absorptionsförmåga och mjukhet gör den idealisk för dessa produkter.

Nödvändiga produkter för folkhälsan

Tillgången till hygienprodukter är i många fall avgörande för folkhälsan. I stora delar av världen är fortfarande dessa produkter inte en självklarhet och det innebär en direkt hälsorisk, inte minst för kvinnor. Enligt organisationen UN Women saknar 500 miljoner kvinnor och flickor tillgång till- eller ekonomiska förutsättningar för säkra och hygieniska mensskydd. Utan skyddet ökar risken för allvarliga infektioner och många flickor tvingas stanna hemma från skolan när de har mens. Bristande tillgång av mensskydd får med andra ord konsekvenser både för enskilda individer och för samhället i stort. När kvinnor och flickor regelbundet tvingas vara frånvarande kan målen om ökad jämställdhet, minskad fattigdom och global hälsa inte uppnås. I en förlängning spelar därför de skogsbaserade produkterna en nyckelroll i samhällsutvecklingen.

Forskning och innovation

Förutom att värna om människors välbefinnande genom att tillhandahålla blöjor, bindor och toalettpapper, kan skogen bidra till global hälsa på mer avancerade sätt. Nanocellulosa är ett material som utvinns ur träfibrer och används i flera typer av medicinsk forskning, till exempel i sårförband som ska hjälpa mot brännskador.

Ett annat forskningsprojekt har tagit fram ett biobaserat och biologiskt nedbrytbart bindemedel för engångsartiklar tillverkade av airlaid nonwoven. Nonwoven är det papper som används i exempelvis tvättlappar, bindor och blöjor. Skogen kanske inte har alla lösningar, men den bidrar med viktiga innovationer.