Skogsindustrierna som remissinstans

tallkvist, pappersmuskel, pappersmassa och flis på blå bakgrund

Skogsindustrierna besvarar flitigt remisser från olika myndigheter och departement. Vi har en gemensam e-postadress där vi tar emot samtliga remisser.

Har du en remiss du vill att Skogsindustrierna ska besvara, skicka den till e-postadress remiss@skogsindustrierna.se. Då ser vi till att den kommer fram till rätt expert. Vid frågor eller funderingar, kontakta Magnus Berg, chef för vår näringspolitiska avdelning.