Klimat

Skogen och produkter av förnybar skogsråvara spelar en avgörande roll i klimatarbetet. Svensk skogsindustri vill bidra i så hög utsträckning som möjligt i den gröna omställningen. Därför är Skogsindustrierna engagerade i politiska processer som påverkar skogens och skogsindustrins klimatbidrag. Så här ser Skogsindustrierna på de politiska processer som är aktuella just nu.