Samverkan i Sverige

Skogsindustrierna samverkar med organisationer, andra branschföreningar och näringslivsorganisationer i Sverige. Här är några exempel.

Föreningen Skogen

  • Ideell förening för skogsägare, tjänstemän, maskinförare och företagare
  • Verkar för bättre skogar och ett aktivare skogsbruk
  • Arbetar bland annat med SkogsSverige och Skogen i Skolan.
  • Läs mer på webbplatsen Föreningen Skogen

Grafiska Företagen 

Gröna arbetsgivare

Industriarbetsgivarna 

  • Arbetsgivarorganisation för gruv-, massa-, papper-, stål-, metall- och sågverksindustrin samt svetsmekanisk industri
  • Arbetar med juridisk rådgivning, fackliga förhandlingar med mera
  • Läs mer på webbplatsen: Industriarbetsgivarna

Industrirådet 

  • Samverkan mellan företrädare för industrins arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
  • Rådets uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet
  • Läs mer på webbplatsen: Industrirådet

LRF Skogsägarna

Näringslivets Transportråd

Svenskt Näringsliv

SKGS

Trä- och Möbelföretagen, TMF