Medarbetare

Vill du komma i kontakt med någon av oss som jobbar på Skogsindustrierna?

Alen Musaefendic

Skribent

Mobil
+46 72 202 34 51
E-post
alen.musaefendic@skogsindustrierna.se

Anki Frecon

Ansvarig event

Telefon
08-762 72 11
E-post
anki.frecon@skogsindustrierna.se

Anna Holmberg

Skogsindustriernas Brysselkontor

Telefon
+32 479-58 03 37
Mobil
072-722 72 44
E-post
anna.holmberg@skogsindustrierna.se

Anna Nilsson

Verksamhetsfrågor, Arbio AB

Telefon
08-762 72 15
E-post
anna.nilsson@arbio.se

Axelina Kull

Projektledare

Telefon
08-762 72 33
E-post
axelina.kull@skogsindustrierna.se

Camilla Carlsson

Ansvarig kommunikation - webb, event och Svenskt trä

Telefon
08-762 79 65
E-post
camilla.carlsson@skogsindustrierna.se

Camilla Mares

Kommunikation forskning och innovation

Telefon
08-762 72 12
E-post
camilla.mares@skogsindustrierna.se

Carl Moser

Kompetensförsörjning inom högre utbildning

Telefon
08-762 79 73
E-post
carl.moser@skogsindustrierna.se

Christian Nielsen

Marknadsanalytiker trävaror

Mobil
08-762 79 74
E-post
christian.nielsen@skogsindustrierna.se

Elin Bäck

Event

Telefon
+46 8-762 79 49
E-post
elin.back@skogsindustrierna.se

Emma Berglund

Skogsfrågor, EU och internationellt

Telefon
08-762 79 86
E-post
emma.berglund@skogsindustrierna.se

Erik Gutiérrez-Aranda

Samhällskontakter

Mobil
+46 72 201 17 97
E-post
erik.aranda@skogsindustrierna.se

Esma Muhic

Kommunikation och event

Telefon
08-762 79 52
E-post
esma.muhic@skogsindustrierna.se

Helena Sjögren

Miljöfrågor

Telefon
08-762 72 35
E-post
helena.sjogren@skogsindustrierna.se

Johan Bruce

El- och energifrågor

Telefon
08-762 79 83
E-post
johan.bruce@skogsindustrierna.se

Johanna Staaf

Projektledare forskning och innovation

Telefon
08-762 79 75
E-post
johanna.staaf@skogsindustrierna.se

Kai-Yee Thim

Produkt- och produktsäkerhetsfrågor

Mobil
072-243 04 59
E-post
kai-yee.thim@skogsindustrierna.se

Karin Tormalm

Näringspolitisk utredare (tjänstledig)

Telefon
08-762 79 56
E-post
karin.tormalm@skogsindustrierna.se

Karolina Boholm

Transport- och infrastrukturfrågor

Telefon
08-762 72 30
E-post
karolina.boholm@skogsindustrierna.se

Katrin Heinsoo

Marknadsanalytiker papper och massa

Telefon
08-762 72 42
E-post
katrin.heinsoo@skogsindustrierna.se

Kerstin Hallsten

Ekonomi och välfärd i skogsnäringen

Telefon
08-762 67 67
E-post
kerstin.hallsten@skogsindustrierna.se

Lina Ulveklint Imbro

Kommunikation – Energi/Transport/Infrastruktur

Telefon
076-800 15 65
E-post
lina.ulveklint.imbro@skogsindustrierna.se

Linda Eriksson

Skogsbruks- och råvaruförsörjningsfrågor

Telefon
08-762 72 09
E-post
linda.eriksson@skogsindustrierna.se

Linda Larsson

Ansvarig kommunikation forskning och innovation

Mobil
076-800 94 97
E-post
linda.larsson@skogsindustrierna.se

Linn Söderlund

Produktfrågor, Brysselkontoret

Telefon
+32 470 30 31 00
Mobil
+46 72-202 45 36
E-post
linn.soderlund@skogsindustrierna.se

Lisa Alexandersson

Ansvarig kommunikation - media, opinion, näringspolitik

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se

Magnus Berg

Näringspolitik och fossilfrihetsfrågor

Telefon
08-762 79 84
E-post
magnus.berg@skogsindustrierna.se

Malin Age

Kommunikation – Miljö/Produkt/Marknad

Mobil
08-762 79 51
E-post
malin.age@skogsindustrierna.se

Marcus Lantz

Skog- och energifrågor, Brysselkontoret

Telefon
+ 32 47 864 00 18
Mobil
+46 72 018 23 60
E-post
marcus.lantz@forestindustries.se

Maria Cirillo

VD-assistent

Telefon
08-762 79 69
E-post
maria.cirillo@skogsindustrierna.se

Sverker Danielsson

Digitalisering för hållbart skogsbruk

Telefon
08-762 79 67
E-post
sverker.danielsson@skogsindustrierna.se
Torgny Persson

Torgny Persson

Forsknings- och innovationsfrågor

Telefon
08-762 79 79
E-post
torgny.persson@skogsindustrierna.se

Viveka Beckeman

Leder Skogsindustriernas arbete

Telefon
08-762 79 00
E-post
viveka.beckeman@skogsindustrierna.se

Kontakta Skogsindustrierna

Telefon
08-762 72 60
E-post
kontakt@skogsindustrierna.se

Kontakta Svenskt Trä

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av Skogsindustrierna.

Telefon
08-762 72 60
E-post
info@svenskttra.se