Medarbetare

Anki Frecon

Event

Telefon
08-762 72 11
E-post
anki.frecon@skogsindustrierna.se
Anna Holmberg

Anna Holmberg

Skogsindustriernas Brysselkontor

Telefon
+32 479-58 03 37
Mobil
072-722 72 44
E-post
anna.holmberg@skogsindustrierna.se
Expertsida

Anna Wiberg

BioInnovation - forskning och samverkan

Telefon
08-762 79 95
E-post
anna.wiberg@bioinnovation.se

Carl Moser

Kompetensförsörjning inom högre utbildning

Telefon
08-762 79 73
E-post
carl.moser@skogsindustrierna.se

Christian Nielsen

Marknadsanalytiker trävaror

Mobil
072-209 84 30
E-post
christian.nielsen@skogsindustrierna.se
Expertsida

Helena Sjögren

Miljöfrågor

Telefon
08-762 72 35
E-post
helena.sjogren@skogsindustrierna.se
Expertsida

Jenny Spets Wojarski

Media och övergripande kommunikation

Telefon
08-762 72 34
E-post
jenny.spets@skogsindustrierna.se

Johan Bruce

El- och energifrågor

Telefon
08-762 79 83
E-post
johan.bruce@skogsindustrierna.se
Expertsida
Kai-Yee Thim Skogsindustrierna

Kai-Yee Thim

Produkter och produktsäkerhet

Mobil
072-243 04 59
E-post
kai-yee.thim@skogsindustrierna.se
Expertsida
Karin Tormalm

Karin Tormalm

Utredare

Telefon
08-762 79 56
E-post
karin.tormalm@skogsindustrierna.se

Karolina Boholm

Transport- och infrastrukturfrågor

Telefon
08-762 72 30
E-post
karolina.boholm@skogsindustrierna.se
Expertsida

Katrin Heinsoo

Marknadsanalys papper och massa

Telefon
08-762 72 42
E-post
katrin.heinsoo@skogsindustrierna.se
Expertsida
Kerstin Hallsten Skoginsindustrierna

Kerstin Hallsten

Bransch- och samhällsekonomisk analys

Mobil
0702-67 70 25
E-post
Kerstin.Hallsten@skogsindustrierna.se
Expertsida

Linda Eriksson

Skogsbruk och råvaruförsörjning

Telefon
08-762 72 09
E-post
linda.eriksson@skogsindustrierna.se
Expertsida

Linda Larsson

Kommunikation forskning och innovation

Mobil
076-800 94 97
E-post
linda.larsson@skogsindustrierna.se

Lisa Alexandersson

Media och kommunikation

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se

Magnus Berg

Näringspolitik och fossilfrihet

Telefon
08-762 79 84
E-post
magnus.berg@skogsindustrierna.se

Maria Cirillo

VD-assistent

Telefon
08-762 79 69
E-post
maria.cirillo@skogsindustrierna.se

Mårten O Larsson

Bioenergifrågor

Mobil
072-208 02 50
E-post
marten.olof.larsson@skogsindustrierna.se
Expertsida

Oscar Högberg

Projektledning forskning och innovation

Mobil
070-386 79 94
E-post
oscar.hogberg@skogsindustrierna.se

Sverker Danielsson

Digitalisering för hållbart skogsbruk

Telefon
08-762 79 67
E-post
sverker.danielsson@skogsindustrierna.se
Torgny Persson

Torgny Persson

Forsknings- och innovationsfrågor

Telefon
08-762 79 79
E-post
torgny.persson@skogsindustrierna.se
Expertsida

Viveka Beckeman

Leder Skogsindustriernas arbete

Telefon
08-762 79 00
E-post
viveka.beckeman@skogsindustrierna.se