Naturskog

Vad menas när man pratar om naturskog? Kan EU använda olika översättningar för samma engelska ord?

Naturskog är ett väldigt vanligt förekommande ord i skogsdebatten och ofta avses en skog  som har varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge att den till största delen återfått de egenskaper som kännetecknar en urskog.

I EU-sammanhang översätts ibland begreppet Old-growth till naturskog, men ibland (till exempel Förnybartdirektivet) översätts det till ”gammal skog”. Det är förstås olyckligt att samma begrepp på engelska översätts till olika begrepp på svenska.

Definiera skogsbegreppen

Nu har Skogsstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en tydlig definition och kriterier för begreppet Old-growth forests att använda i Sverige. Av uppdraget framgår att Old-growth forests bör översättas med gammal skog. Skogsstyrelsen ska senast den 31 augusti 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).