Fasadkommittén

hand håller i ett trähus på blå bakgrund

Fasadkommitténs (fd Målningskommittén) uppgift är att driva frågor kring träfasader. I fasadkommittén ingår branschstandarden CMP – Certifierad Målad Panel där målet är arbeta för en hög och jämn kvalitet på industriellt målade utvändiga panelbrädor genom oberoende kontrollarbete, standardisering, produktförbättringar, utbildning och marknadsföring.

Bengt Friber, Svenskt Trä (verksamhetsledare) 

Fredrik Gustavson, Södra Wood AB (ordförande)

Anders Cunningham, Sherwin-Williams Sweden Group AB

Erik Högbom, Norra Timber AB

Hans Bengtsson, Lida Timber AB

Andreas Vesterlund, Jotun AB

Kerstin Sedendahl, representant från Expertgruppen

Peter Sjödelius, Tikkurila Sverige AB

Expertgrupp CMP

Kerstin Sedendahl, Mellangårdens Miljö och Utveckling AB (ordförande)

Gert Eriksson, Erikssons Kvalitet och Ledarskap AB

Gert Wahlström, AB GOW konsult

Jan Brundin, Erikssons Kvalitet och Ledarskap AB

Peter Weissenborn, NBP Labs AB

Stefan Jeppsson, Jeppsson Consulting

Kommittéansvarig

Mathias Fridholm, Senior rådgivare, Svenskt Trä