Kakpolicy

Skogsindustrierna använder kakor (cookies) för statistisk utvärdering och optimering av webbplatsen. Kakor är filer som sparas på din enhets hårddisk för att underlätta användningen av webbplatsen.

Genom att använda kakor kan du slippa ange samma data varenda gång du besöker vår webbplats och de hjälper oss att anpassa webbplatsen efter dina behov, exempelvis vilket språk du föredrar eller vad på webbplatsen som är intressant för just dig.

Webbplatsen använder permanenta kakor och sessionskakor. I tabellen nedan kan du se hur de används.

Vill du inte att din webbläsare ska tillåta kakor kan du ändra det i webbläsarens inställningar, där kan du även radera kakor som finns sparade på din enhet. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor men har även möjligheten att neka kakor eller att visa en varning innan de sparas. Mer information om detta finns i information från tillverkaren av webbläsaren. Om du nekar användningen av kakor kan det innebära att webbplatsen och vissa funktioner på den inte fungerar som avsett. Du kan även hitta mer information på www.minacookies.se

Vi använder Google Analytics som statistikverktyg, som i sin tur använder kakor för att samla in data. Se mer information nedan.

Namn

Syfte

Tas bort

ARRAffinity

Hantering av lastbalansering.
Fördelar trafiken till olika
webbservrar för att den inte
ska överbelasta och skapa
problem.

När sessionen avslutas

EPi_NumberOfVisits

Håller koll på hur många
gånger användaren har besökt
webbplatsen.

Aldrig

ASP.NET_SessionId

Krävs för att webbplatsens
funktioner ska fungera som
avsett.

När sessionen avslutas

_ga

Urskiljer sidans besökare.

Efter två år

_gat

Hanterar besökstrafiken
och begränsar antalet anrop
till Google Analytics om
webbplatsen får mycket trafik.

Efter 10 minuter