Transportkommittén

I Transportkommittén verkar för bättre för konkurrensvilkor för godstransporter. I kommitten ingår logistikchefer från Skogsindustriernas medlemsföretag.

Maria Jansson, Setra Group (ordförande)

Anders Ripström, Södra Cell

Andreas Moback, Holmen Paper

Anna Ahlgren, Billerud Skog

Ewelina Dawidowska, Sågverken Mellansverige

Vakant

Jenni Ranhagen, Transportrådet

Jörgen Olofsson, Stora Enso Skog (vice ordförande)

Lars Nolander, SCA Skog

Lina Danielsson, Smurfit Kappa

Linus Fredriksson, Stora Enso Sourcing & Logistics

Magnus Svensson, SCA Logistics

Glenn Eliasson, Såg i syd

Peter Lundström, Sågab

Peter Olson, Billerud

Peter Strömberg, Metsä Board

Kommittéansvarig

Magnus Berg, Skogsindustrierna