Transportkommittén

bränsleråvara på grön bakgrund

Transportkommittén verkar för bättre för konkurrensvilkor för godstransporter. I kommittén ingår logistikchefer från Skogsindustriernas medlemsföretag.

Maria Jansson, Setra Group (ordförande)

Jörgen Olofsson, Stora Enso Skog (vice ordförande)

Anders Ripström, Södra

Andreas Moback, Holmen Paper

Anna Ahlgren, Billerud Skog

Ewelina Dawidowska, Sågverken Mellansverige

Glenn Eliasson, Såg i syd

Jenni Ranhagen, Näringslivets Transportråd

Jonas Auselius, Holmen

Lars Nolander, SCA Skog

Lina Danielsson, Smurfit Kappa

Linus Fredriksson, Stora Enso Sourcing & Logistics

Magnus Svensson, SCA Logistics

Peter Olson, Billerud

Peter Strömberg, Metsä Board

Roger Hällestrand, SÅGAB

Kommittéansvarig

Elin Swedlund, Skogsindustrierna