Klimat

Foto: Mostphotos soluppgång över jorden

Skogen är fantastisk! Inte nog med att växande träd binder kol och kan göra nytta för klimatet – trä är dessutom en väldigt användbar råvara. När vi använder den fossilfria och förnybara träfibern kan vi ersätta andra, fossilintensiva material. På så sätt kan skogen, och dess produkter, bidra på flera olika sätt till den gröna omställningen. Här berättar vi om skogens roll i klimatarbetet och varför det är så viktigt att bruka och använda skogen.