Yttrande över Transportstyrelsen föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter

bränsleråvara på grön bakgrund

Skogsindustrierna välkomnar möjligheten att köra med fordon upp till 34,5 m för att skapa mer hållbara Godstransporter.

Effektivare lastbilar transporterar mer gods vid samma tillfälle, vilket ger lägre bränsleförbrukning, en minskad miljöpåverkan, färre lastbilar på vägarna samtidigt som det ökar trafiksäkerheten och stärker industrins konkurrenskraft.

Skogsindustrierna:

  • uppskattar att utredningen uppmärksammar vikten av harmoniserade regler för gränsöverskridande trafik mot Finland.
  • anser att arbetet med att övergå till funktionsbaserade krav bör påskyndas.
  • anser att Sverige bör påbörja arbetet med att öppna upp fler vägar för de längre lastbilarna.