Hållbarhetskriterier för upphandling av vägtransporter

Som Sveriges största transportköpare blir vi med en gemensam röst starka nog att ställa tydliga säkerhets- och miljökrav och på så sätt driva på transportnäringen i en hållbar riktning.

Därför lanserade skogsindustrin gemensamma hållbarhetskriterier vid upphandling av vägtransporter som första bransch 2010. Skogsindustrin strävar efter att uppköpta transporter, direkt eller via speditörer, ska omfattas av kriterierna så fort råvaror/gods transporteras vilka kan härröras till skogsindustrin. Implementering sker efter hand som transportavtal uppdateras. 

Till hållbarhetskriterierna hör även en transportpolicy och tillsammans anger de ett gemensamt förhållningssätt och syn på vad en hållbar transport är och hur skogsindustrins medlemsföretag bör agera. Hållbarhetskriterierna omfattar bland annat klimat, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. 

Bakgrund till hållbarhetskriterierna

Arbetet med att ta fram gemensamma hållbarhetskriterier inleddes 2008 och har bedrivits i olika arbetsgrupper samt förankrats i Skogsindustriernas olika kommittéer. Ett första beslut om hållbarhetskriterierna togs av Skogsindustrierna Transportkommitté den 17 maj 2010. Från samma dag gäller en ny hållbarhetspolicy för transporter. Hållbarhetskriterierna uppdateras löpande, senast 2023, då av Skogsindustriernas Transportkommitté.

Läs mer om Skogsindustriernas transportkommitté