Säkerhetsbroschyr för lastning och lossning av skogsråvara på terminaler

Foto: Lasse Arvidsson Lastning vid industri- och terminalområden

Som en del i branschens hållbarhetsarbetet har en gemensam säkerhetsbroschyr för lastning och lossning av virkesråvara tagits fram.

Du hittar broschyren för nedladdning här på sidan på både svenska och engelska.

Lokala bestämmelser gäller alltid

Bestämmelserna i säkerhetsbroschyren gäller generellt för alla personer som vistas vid samtliga industri- och terminalområden tillhörande Skogsindustriernas medlemsföretag. Observera att lokala tillägg gäller i första hand. Kontakta industri– och terminalområdets lokala arbetsledning om det råder osäkerhet avseende tillämpningen.

Förslag till ändringar?

Säkerhetsbroschyren uppdateras löpande. Har du synpunkter är du välkommen att föreslå ändringar, kontakta Mårten O Larsson, se kontaktuppgifter här på sidan.