Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

EU-kommissionens målsättning att möjliggöra en mer effektiv förvaltning av järnvägens infrastruktur och trafik, och att öka den europeiska samordningen, vilket förhoppningsvis kommer gynna godstrafiken. Finns dock risker att mycket av den framtida kapaciteten kommer att bokas upp i ramavtalen samt av persontrafiken vilket kan drabba godstrafiken.

Skogsindustrierna:

  • Anser att förslag i delar är bra.
  • Skogsindustrierna pekar på vikten av att tåglägen för internationella godståg fortsatt prioriteras när godskorridorförordningens på förhand iordningsställda tåglägen för godståg försvinner.