Marknader och produkter

Statistik om våra produkter, till exempel hur mycket svensk skogsindustri exporterar och till vilka marknader.

Sverige är en av världens största producenter av massa, papper och sågade trävaror. De trävaror vi använder för att bygga hus, trall med mera är nästan till 100 procent svenskt. Drygt hälften av det papper vi konsumerar är tillverkat i Sverige och kommer främst från svenska skogar.

60 procent av konsumtionen är förpackningsmaterial i form av förpackningspapper, wellpapp och kartong. Grafiskt papper i form av tidningspapper och övrigt tryckpapper står för cirka 23 procent. Mjukpapper utgör 16 procent.

När det gäller trävaror till byggnation och snickeri fortsätter vi att köpa svenskt. Trots upp- och nedgångar i byggsektorn har konsumtionen av trävaror legat relativt konstant de senaste tio åren.

Läs mer om produktion i skogsindustrin

Att tillhöra en av världens största exportörer av skogsbaserade produkter är inte samma sak som att vara en av världens största producenter. Vissa länder producerar främst för inhemsk konsumtion medan Sverige tillhör de länder som exporterar merparten av sin massa, papper och sågade trävaror. Mer än hälften av den totala exporten av skogsindustriprodukter exporteras till länder i Europa.

Läs mer om skogsindustrins betydelse för Sverige

Sverige är en av världens största producenter av massa, papper och sågade trävaror. En stor del av produktionen går på export. Sedan 1975 har pappersproduktionen konstant ökat i världen. Massaproduktionen ligger däremot relativt stabilt. Det beror på den ökande användningen av returpapper i pappersproduktionen.

Sverige är också en dominerande aktör på den globala trävarumarknaden. Bland världens största exportörer av sågade trävaror placerade sig Sverige på en tredje plats efter Ryssland och Kanada år 2020.

Läs mer om hållbar konsumtion

Om man slår samman exporten av massa, papper och kartong samt sågade trävaror är det Kanada, Ryssland och USA som exporterar mest – med Sverige på fjärde plats. 

Statistik från 2020 visar att Brasilien, Kanada och USA toppar listan över de länder som exporterade mest massa. Sverige kommer på sjätte plats, strax efter Finland. Sverige var världens tredje största exportör av papper och kartong, efter Tyskland och USA. Mest sågade trävaror i världen exporterades från Ryssland, Kanada och Sverige.

Under 2022 infördes sanktioner mot Ryssland med anledning av kriget i Ukraina. Detta lär märkas i kommande statistik.

Läs mer om innovationer från skogen

Av det papper som tillverkas i Sverige utgör förpackningsmaterial en stor och växande del. Exportandelen är cirka 90 procent på alla kvaliteter, förutom mjukpapper där en stor del går till den svenska marknaden. 2013 lades flera pappersmaskiner ner i Sverige, efter vikande efterfrågan på grafiskt papper. Under 2020 stängdes ett par bruk. Efterfrågan på förpackningsmaterial har ökat och mjukpapper har haft stabil utveckling de senaste åren. Kina, USA och Japan är exempel på länder som producerar mycket papper och kartong.

Svensk sågverksindustri är världens tredje största exportör av barrträvaror och den sjätte största producenten. Samtidigt konsumeras mycket trä i svensk byggsektor och träförädlingsindustri. Europa är svensk sågverksindustris viktigaste marknad, med Storbritannien som i särklass viktigaste land. Sedan 1970-talet har produktionen koncentrerats till allt färre sågverk. Förädlingsgraden har ökat successivt och det blir även allt vanligare med trädslagsrena sågverk. Idag finns  det cirka 140 sågverk i Sverige.

Läs mer om hur det går för skogsindustrin

Insamling och återvinning av papper och avfall inom skogsindustrin är hög. I Sverige har branschen ett väl fungerande cirkulärt flöde. Returpapper används i hög utsträckning i tillverkningen av tidningspapper och toalett- och hushållspapper.

Läs mer om återvinning