EU regler för certifiering av koldioxidupptag

Lösningar för att öka kolupptaget inom skogsindustrin borde uppmuntras utan att tappa fokus från det viktigaste för att lösa klimatkrisen: att reducera fossila utsläpp. Det är viktigt att beakta den totala klimatnyttan från bioekonomin och från skogsbruket – från produkter som lagrar kol till teknologier som bio-CCS.

EU-kommissionens initiativ är ett förslag till EU-regler om certifiering av koldioxidupptag och de åtgärder som krävs för att övervaka, rapportera och verifiera upptagen. Målet är att långsiktigt öka koldioxidupptaget och uppmuntra bönder, skogsbrukare och industrier att använda innovativa lösningar för att avskilja, återvinna och lagra koldioxid.

Skogsindustrierna välkomnar initiativet och föreslår följande:

  • Satsa på klimatinsatser som går ut på att ersätta fossila produkter med biobaserade produkter.
  • Uppmuntra aktivt hållbart skogsbruk som ett sätt att uppnå ett stabilt kolupptag.
  • Fokusera på metoder för långsiktigt kolupptag som inte hämmar andra hållbarhetsmål.
  • Utveckla certifieringsmetoder, särskilt verifieringsprotokoll, i en transparent process.