Film: Vi behöver återvinna mer - på ett hållbart sätt!

Om lagstiftningen kräver, oberoende av var i Europa produktionen sker, att allt fiberbaserat förpackningsmaterial måste bestå av återvunnen råvara, riskerar det att förstöra ett fungerande, hållbart system och skapa sämre klimatnytta.