Statistik om skog och industri

Här hittar du fakta om utvecklingen för skogen och skogsindustrin i Sverige och världen.

Skogsnäringens betydelse för ekonomi och välfärd

Skogsnäringen står för ca 10 % av Sveriges totala varuexport och är en del av Sveriges viktiga basindustri.

Läs mer

Skogsindustrin i världen

Sverige är en av världens största exportörer av massa, papper och sågade trävaror.

Läs mer

Konsumtion av papper, trävaror och biodrivmedel

50 % av pappret och 100 % av virket vi konsumerar är svensktillverkat

Läs mer

Massa - produktion och handel

Produktionen av massa har haft en stabil utveckling i Sverige sedan mitten av 1980-talet. 89 procent av marknadsmassan exporteras.

Läs mer

Papper - produktion och handel

Den svenska pappersproduktion var 9,3 miljoner ton 2020, varav 8,6 miljoner ton exporterades, vilket motsvarar drygt 90 procent.

Läs mer

Sågade trävaror - produktion och handel

Sveriges 140 sågverk exporterar nästan 19 miljoner kubikmeter trävaror.

Läs mer

Skogsindustrins råvaruförsörjning

2019 använde skogsindustrin 66,7 miljoner kubikmeter inhemsk råvara och 8,6 miljoner kubikmeter importerad.

Läs mer

Sveriges och världens skogar

70 % av Sveriges yta är täckt av skog och de senaste 100 åren har mängden skog fördubblats i Sverige.

Läs mer

Skogen och klimatet

Den växande svenska skogen binder drygt 140 miljoner ton koldioxid per år, dubbelt så mycket som hela det totala svenska utsläppet.

Läs mer

Återvinning och cirkulär ekonomi

Insamling och återvinning av papper och avfall inom skogsindustrin är hög. Branschen har ett väl fungerande cirkulärt flöde.

Läs mer

El och energi

Skogsindustrin är energintensiv men också Sveriges största tillverkare av bioenergi

Läs mer

Miljöarbete i skogsindustrin

Sedan 70-talet har utsläppen av organiskt material till vatten minskat med mer än 90 %

Läs mer

Transport och infrastruktur

2018 fraktades 15,6 miljoner ton på järnväg och 78,6 milj ton på lastbil - ca 21 % resp 17 % av godstrafiken

Läs mer

Forskning

Fördelning av skoglig och skogsindustriell forskning och utveckling i Sverige

Läs mer
Diagram på skärm

Skogsindustriernas miljödatabas

Skogsindustriernas miljödatabas är ett verktyg för att se utveckling och nyckeltal i skogsnäringen

Läs mer