Förpackningens cirkulära kretslopp

Många aktörer påverkar och bidrar till återvinningen

Skogsbaserade produkter ingår alla i ett naturligt, cirkulärt kretslopp. Det ser lite olika ut för de olika produkterna och många aktörer är inblandade på vägen och har därigenom ett gemensamt ansvar för att produkten kan återvinnas. Låt oss ta pappersförpackningar som exempel.

  1. Skogsbruket levererar råvaran färskfiber från skogen.
  2. Massa- och pappersbruket tillverkar förpackningsmaterialet av färskfiber och/eller av returfibrer.
  3. Varumärkesägaren bestämmer hur förpackningen ska se ut och vilka funktioner den ska ha.
  4. Vid konvertering och tryck tillsätts sådant som tryckfärg och klisteretiketter till förpackningsmaterialet. Här har både varumärkesägaren och tryckeriet ett stort ansvar i att designa produkten så att den lätt kan återvinnas och därmed behålla sin höga fiberkvalitet. 
  5. Konsumenter använder förpackningen och spelar sedan en avgörande roll för om kartongen kommer återvinnas till nya material. Om kartongen slängs i hushållssoporna istället för att lämnas på en återvinningsstation blir den bioenergi. Lämnas den till återvinning kommer den till 80 procents säkerhet ingå i ett nytt material. 
  6. Förpackningen samlas in och från återvinningsstationerna går förpackningen till ett returpappersbruk. Här sker en process som skiljer starka, återanvändningsbara fibrer från utslitna. En träfiber kan i genomsnitt återanvändas flera gånger.
  7. Returfibrer används till att tillverka nya material.
  8. De utslitna fibrerna används som bioenergi och blir en del av ett nytt kretslopp.

Statistik om insamling- och återvinning av förpackningar kan du ta del av hos Naturvårdsverket.