Miljökommittén

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Patrick Hernäng, Södra Skogsägarna (ordförande)

Björn Legnerfält, Arctic Paper

Christer Fält, SCA

Christina Nyman, Rottneros

Elin Pettersson, Metsä Tissue

Eva Ekholm Stenberg, Billerud

Henric Dernegård, Holmen (vice ordförande)

Helen Sundvall, Metsä Board Sverige

Jeanette Bergstedt, Smurfit Kappa

Jenny Lundberg, Essity

Kenneth Collander, Stora Enso

Marie Hjortstam, Vida

Mathias Dahlbäck, Domsjö Fabriker

Romana Vanickova, Fiskeby

Kommittéansvarig

Helena Sjögren, Skogsindustrierna