Event

Välkommen att delta på Skogsindustriernas event.

SEB Talks: Är skogen Sveriges största innovationsmaskin?

Digitalt

I SEB Talks den 19 maj tar vi det långa perspektivet och frågar forskare och skogsnäringen hur de ser på skogen som en innovationsmaskin.

Bioekonomins framtida roll i stark västsvensk kemi- och petroleumindustri

Digitalt

Det här är det andra seminariet i seminarieserien ”Resurssmart industri”. Seminariet presenteras av Klimatledande Processindustri.

Mistra Digital Forest Program Conference

Digitalt

In our upcoming program conference, you will hear about exciting results from the program and meet representatives from other programs .

Anki Frecon

Event

Telefon
08-762 72 11
E-post
anki.frecon@skogsindustrierna.se