Karta över frivilligt avsatt och skyddad skog

Använd kartan för att se de frivilliga avsättningarna hos sex stora skogsägare i Sverige. Kartan visar även de formella skyddsformer som staten ansvarar för.

Så använder du kartan

Den frivilligt avsatta skogen som syns i kartan ägs av Holmen Skog, SCA Skog, Bergvik Skog Öst, Kopparfors skogar, Statens Fastighetsverk, Sveaskog och Svenska kyrkan.

Områden som inte syns på kartan 

Utöver kartans frivilliga avsättningar finns ytterligare avsättningar på privata skogsägares marker som inte redovisas i kartan. Totalt omfattar de frivilliga avsättningarna i Sverige cirka 1,4 miljoner hektar skog.

Har du hittat något som inte stämmer?

Ser du att kartbilden inte stämmer, kontakta då gärna det berörda företaget, kontaktuppgifter finns här på sidan. Dina synpunkter är mycket värdefulla för det löpande förbättringsarbetet.