Medlemsavgift

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Skogsindustriernas medlemmar är samtidigt medlemmar i Svenskt Näringsliv. Ett medlemskap gäller därför både Skogsindustrierna och Svenskt Näringsliv. Är ni intresserade av att bli medlemmar? Kontakta vår medlemsadministratör Ingela Hult.

Inom Föreningen Sveriges Skogsindustrier är medlemskapet uppdelat beroende på vilken verksamhetsinriktning företaget har.

De olika verksamhetsinriktningarna är:

  • Sågverk
  • Massa- och pappersbruk
  • Bioenergi

Företaget kan ha flera olika verksamhetsinriktningar som medlem. Lönesumma anges av företaget, uppdelad per verksamhetsinriktning.

Medlemsavgift

Avgiften till Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Skogsindustrierna) består av två delar, en medlemsavgift och en serviceavgift. Medlemsavgift för Skogsindustrierna är 0,02 procent av företagets bruttolönesumma föregående år (exklusive vd, ägare och familj). Minimiavgiften är 68 kr/år. Medlemsavgiften är inte avdragsgill.

Medlemsskap i branschorganisationen Skogsindustrierna innebär även medlemsskap i Industriarbetsgivarna (IA/Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet).

För mer information om kostnaderna för Arbetsgivarförbundets del, läs mer hos Industriarbetsgivarna.

Serviceavgift

Skogsindustrierna samäger servicebolaget Arbio AB. Medlemskap i Skogsindustrierna medför en serviceavgift till Arbio AB på 0,37 procent av företagets lönesumma föregående år (minimiavgift 1 090 kr/år). Serviceavgiften är avdragsgill.

Branschavgift till Svenskt Trä

För de företag som har sågad barrproduktion, omfattas medlemskapet även av Svenskt Trä, som är Skogsindustriernas promotionsatsning för sågverksprodukter.

Denna består av två delar:

Del 1: 

  • Förbrukad sågtimmervolym
  • 0,50 kr/m3 f u b eller
  • 0,60 kr/m3 to u b
  • Förbrukad sågtimmervolym ges som rabatt från sågtimmerleverantören.

Del 2:

  • 1,75 kr/m3 sågad volym

Medlemskap i något av ovanstående förbund medför även ett medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Årsavgift till Svenskt Näringsliv

Årsavgiften till Svenskt Näringsliv är företagets lönesumma minus 500 000 kronor gånger 0,077 procent. Lägsta årsavgiften är 428 kronor. Årsavgiften för företag med fler än 249 årsanställda eller företag som ingår i en koncern med fler än 249 anställda är 0,060 procent av summan av företagets lönesumma och rörelseresultat efter avskrivningar. Rörelseresultatet ska vara positivt för att räknas med och begränsas till belopp motsvarande lönesumman.

Hälften av årsavgiften faktureras i april och hälften i oktober. Samtliga avgifter faktureras av Svenskt Näringsliv Service AB och betalas från och med inträdesmånaden.

Mer information om avgifter till Svenskt Näringsliv 2023 (pdf)

Information om kollektivavtalade försäkringar