Vad gör skogsindustrin?

Hur ser den svenska skogen ut och inom vilka områden verkar svensk skogsindustri? Här hittar du information om skog, skogsbruk, tillverkning av produkter, forskning och mycket mer.