Examensarbete

Examensarbete är en fantastisk möjlighet att få testa de kunskaper du förvärvat under din studietid. Görs detta dessutom i samarbete med ett företag får du möjlighet att översätta och förankra dina kunskaper i verkligheten.

Att göra ditt examensarbete hos ett av våra medlemsföretag ger dig en bra kontakt i näringslivet samtidigt som du får ta del av företagets arbete inom det område du vill inrikta dig inom. Det är vanligt att examensarbete leder till både sommarjobb och jobb efter examen, och Skogsindustriernas medlemsföretag har specifikt efterfrågat ingenjörsstudenter.

Sök ditt examensarbete hos några av skogsindustrins företag:

Nedan hittar du exempel på exjobb som gjorts inom branschen:

Med innovation i fokus

Titel: Underlätta innovation hos stora företag med externa startups

Tesi Hajzeri pluggade industriell ekonomi på KTH och utförde sitt examensarbete på Stora Enso där hon tog fram en modell för hur man kan effektivisera och strukturera externa innovationsprocesser.

Innovation är en grundpelare för att stora företag ska hålla sig konkurrenskraftiga. Men för att göra disruptiva omvandlingar krävs att man tittar utanför sina kärnverksamheter genom att till exempel samarbeten med startups. Tesis arbete resulterade i konkreta förbättringarna när det kommer till innovationsprocesser och kan betraktas som en bro mellan stora företag och externa startups.

Idag jobbar Tesi som Business Developer inom Alliances hos Stora Enso. Det började med att jag skrev mitt exjobb hos Stora Enso inom innovation och utveckling. Detta var en fantastisk möjlighet för en student från industriell ekonomi att kunna applicera teoretiska kunskaper i praktiken och utföra ett arbete som kan göra riktig förändring i framtida innovationsarbete.

Låter Tesis examensarbete intressant kan du läsa det i sin helhet här!

Mindre spill = mindre miljöpåverkan

Titel: Minska avfall med en optimerad trimningsmodell i produktionsplaneringen

Ellen Paulsson och Sofia Hallbäck läste Industriell Ekonomi med inriktning mot logistik vid Umeå Universitet. De genomförde sitt examensarbete på Stora Enso där de utvecklade en optimeringsmodell för att minska mängden spill vid trimning av pappersrullar. Implementering av modellen kan resultera i materialbesparing som teoretiskt sätt skulle motsvara 1750 ton CO2 per år!

Efter examensarbete fick Ellen en anställning som Business Analyst och Sofia som Business Developer på Stora Enso. Vi kommer jobba med utvecklingen av nya produkter och se till att alla siffror håller för nya investeringar och projekt. Det känns efter första veckan otroligt roligt och lärorikt och vi har direkt fått vara med i spännande processer i våra nya team!

Låter Ellen och Sofias examensarbete intressant kan du läsa det i sin helhet här!

Examensarbetet som ledde till anställning

Ämne: Hur påverkar pH ett pappers mekaniska egenskaper?

Jennie Jansson pluggade kemiteknik på Karlstad universitet och valde att göra sitt examensarbete hos Billerud. Hon valde att undersöka pappers mekaniska egenskaper då ett pappers styrka är viktigt av många anledningar. Ett starkare papper kan köras snabbare genom pappersmaskinen och gör också att man kan fylla en papperskasse med tyngre varor. Men inte minst det är det viktigt för att man med ett starkare papper behöver mindre fibrer och på så sätt kan skapa mer från mindre! Allt för ett grönare och fossilfritt samhälle.

Idag jobbar Jennie på Billerud som processingenjör. Låter Jennies examensarbete intressant kan du läsa mer här!

Ett examensjobb i utvecklingens anda

Ämne: Användning av maskininlärning och artificiella neuronnät för karakterisering av papper.

Isak Liljequist studerade teknisk fysik på Linköpings universitet och valde att skriva sitt examensarbete med fokus på papprets utvecklingsmöjligheter hos Billerud som utvecklar avancerade förpackningar från kartong. Isak hade identifierat att skador och oregelbundenhet hos papper kan försämra dess tryckegenskaper. Han insåg därför vikten av att på förhand kunna förutse tryckegenskaperna hos ett papper. Detta ledde till att han undersökte om olika typer av bildanalysering kan användas för att förutspå ett pappers tryckegenskaper. Existerande analysinstrument som använder sig av photometric stereo utnyttjades för att generera topografiska bilder. Han analyserade sedan bilderna med bland annat en neural net metod som skulle kunna integreras i produktion för att med högre noggrannhet och hastighet kunna säkerställa papperskvaliteten och användas för att påskynda utvecklingsprojekt inom området.


Idag arbetar Isak som utvecklingsingenjör på konsultbolaget AFRY. Låter Isaks examensarbete intressant kan du läsa det i sin helhet här!

Skogens cellulosa kan revolutionera textilindustrin

Ämne: Joniska lösningsmedel för upplösning och utfällning av cellulosa

David Sandström pluggade kemiteknik på Chalmers och valde att fokusera på processen för textilframställning på forskningsinstitutet RISE. Att vi behöver hitta nya resurser för att skapa textilier är ingen hemlighet och det krävs dessutom stora volymer för att fylla behoven från en ökad välfärd runt om i världen. Men de processer som används idag härstammar från sent 1800-tal och de kräver stora mängder kemikalier som måste hanteras mycket varsamt. Detta gör att de nuvarande processerna blir relativt dyra och svårhanterade på många sätt. Nya processmetoder är ett krav för att vi ska kunna öka hastigheten på textilomställningen till klimatsmarta material och göra den mer miljöanpassad. David undersökte olika jonmedel för att se hur man kan frisätta cellulosans molekyler för att på så sätt effektivisera textilproduktionen.

Idag jobbar David som utvecklingsingenjör på Billerud. David valde ett spännande ämne som ligger rätt i tiden och vill du läsa mer kan du göra det mer här!

Wellpapp – ett framtidsmaterial på framfart

Ämne: Hur påverkar fukt de mekaniska egenskaperna hos wellpapp?

Frida Strömberg pluggade kemiteknik på Karlstad universitet och hon gjorde sitt examensarbete hos Billerud med ett fokus på de mekaniska egenskaperna hos wellpapp. Wellpappkartong är en produkt som blivit allt viktigare i takt med en ökad internhethandel och globalisering. När varor fraktas blir de utsatta för stora fuktvariationer och för att undvika att varorna blir förstörda gäller det att kartongen behåller sina skyddande egenskaper under dessa förhållanden. Frida undersökte hur 5 olika komponenterna som återfinns i wellpapp betedde sig under tryck och drag vid olika fukthalt. Genom att bättre förstå dessa egenskaper kan kartongens livstid förutses för att undvika skada på de varor som skickas.

Frida fortsatte jobba på Billerud efter sitt examensarbete och har idag rollen som produktionsingenjör. Låter Fridas examensarbete intressant kan du läsa mer här!