Biologisk mångfald

Foto: Ola Kårén

Skogen ska brukas så att alla arter i skogen kan fortleva, och förutsättningarna för en rik biologisk mångfald i skogen har förbättrats under de senaste 20–30 åren. Men det finns mer att göra. Hur arbetar skogsindustrin? Här nedan kan du ta del av några exempel.