Limträkommittén

limträ på blå bakgrund

Limträkommittéen är de svenska limträtillverkarnas sekretariat för teknisk information och utveckling.

Verksamheten med gemensam information och utveckling började på 1970-talet och har till uppgift att:

  • Stödja teknisk-vetenskaplig forskning och produktutveckling inom träbyggnadstekniken.
  • Medverka till utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träbyggnadsområdet.
  • Medverka till att sprida kännedom om träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter.

Verksamheten administreras av Svenskt Trä som är en avdelning inom Skogsindustrierna. Försäljning av limträ ingår inte i verksamheten.
Limträkommittén består av följande medlemsföretag:

  • Holmen Wood Products AB / Martinsons Byggsystem AB
  • Moeleven Töreboda AB
  • Setra Trävaror AB

Limträkommitténs Styrgrupp

Jesper Åkerlund, Setra Trävaror ordförande Limträkommittén

Carl-Magnus Nordkvist, Moelven Töreboda

Johan Åhlén, Moelven Töreboda,

Gabriel Eriksson, Svenskt Trä

Daniel Edman, Setra Trävaror

Joakim Gustafsson, Martinsons Byggsystem

Lars Källströmer, Holmen Wood Products

Stig Axelsson, Martinsons Byggsystem

Limträkommitténs Marknadsgrupp

Daniel Edman, Setra Trävaror, Sammankallande i Marknadsgruppen

Carl-Magnus Nordkvist, Moelven Töreboda

Stig Axelsson, Martinsons Byggsystem

Marcus Bolander, Martinsons Byggsystem

Lars Källströmer, Holmen Wood Products

Jonas Berglund, Setra Trävaror

Camilla Carlsson, Svenskt Trä

Limträkommitténs Teknikergrupp

Björn Kjellberg, Setra Trävaror sammankallande Teknikergruppen

Peter Jacobsson, Martinsons Byggsystem

Erik Johansson, Moelven Töreboda

Daniel Thunebro, Holmen Wood Products

Gabriel Eriksson, Svenskt Trä, ansvarig för Limträkommitténs Teknikergrupp

Kommittéansvarig

Johan Fröbel, chef Teknik och handel, Svenskt Trä