Aktuellt inom skogsindustrin

Foto: Mostphotos

Kommentar på den energipolitiska inriktningspropositionen

Skogsindustrierna ser positivt på att regeringen nu föreslår planeringsmål för 2045 samt en översyn av energieffektiviseringsmålet. Det finns dock fortsatta behov av konkreta åtgärder för att snabba på utbyggnaden av elproduktion, särskilt för landbaserad vindkraft.

Filtrera artiklar

Södra

Lotta Lyrå, ny ordförande för Skogsindustrierna

I samband med Skogsindustriernas Framtidsmöte den 24 april lämnar SCA:s vd Ulf Larsson över ordförandeklubban till Södras vd Lotta Lyrå.

Ulf Larsson, vd SCA

Varför är skogsindustrin viktig i klimatarbetet?

Efter två år som ordförande för Skogsindustrierna är det snart dags för Ulf Larsson, till vardags vd för SCA, att lämna över stafettpinnen.

Vi vill öka tillväxten i de svenska skogarna

På Aftonbladet Debatt slutreplikerar Skogsindustrierna om varför det behövs en tillväxtstrategi för skogen.

Janan Ganesh

Financial Times ledande geopolitiska analytiker till Framtidsmötet

Janan Ganesh, kolumnist och redaktör på Financial Times, utforskar globala trender, risker, hot och möjligheter i en alltmer osäker värld.

DEBATT: Satsa på tillväxt i skogen

På Aftonbladet Debatt skriver företrädare för Skogsindustrierna om att det behövs en kunskapsbaserad tillväxtstrategi för skogen.

pappersmuggar

Fossilfria produkter som återvinns är bäst för klimatet

Vi måste ta vara på möjligheten att fasa ut fossilintensiva material och ersätta dem. Det är så vi når mesta möjliga klimatnytta.

Sara Kulturhus vann Träpriset 2024

Vinnare av Träpriset 2024 är Sara Kulturhus i Skellefteå.

Kraftsamla för ökad tillväxt i skogen

Viveka Beckeman kommenterar Klimatpolitiska rådets årsrapport. En långsiktig hållbar utveckling måste stå i centrum.

Avlastning av timmer från järnvägsvagnar i finska Kouvola.

”Skogsindustrin är viktig för att nå de globala klimatmålen”

Skogen har inte bara varit betydelsefull för välfärdsbygget i Finland och Sverige. Idag har den en viktig roll i den gröna omställningen.

brun trädgårdsmöbel

Stora utmaningar med avskogningsförordningen

Med höga krav på spårbarhet för alla som säljer produkter av trä har avskogningsförordningen stor påverkar på hela den skogliga värdekedjan.

1 2 3 4 5 Nästa