Aktuellt inom skogsindustrin

Foto: Emil Nordin

Stor oro för ekonomi och klimat - låg kunskap om Europas skogar

Den egna ekonomin är den enskilt viktigaste frågan för européer, följt av klimatförändringar. En majoritet tycker att det är mycket viktigt att ersätta fossila med biobaserade produkter för att möta de globala hållbarhetsmålen. Mest positiv till dessa produkters klimatnytta är man i Sverige. Det visar en ny stor europeisk konsumentundersökning genomförd på uppdrag av Skogsindustrierna.  

Filtrera artiklar

Kommentar: Ursula von der Leyen omvald till ordförande för EU-kommissionen

Von der Leyens tydliga besked – att vilja öka EU:s konkurrenskraft samt fokus på ambitiösa miljö- och klimatmål – välkomnas.

Eva Sterner

Hur bygger man en hållbar logistikbyggnad?

Logistikfastighet med tre viktiga mål: noll inbyggda koldioxidutsläpp, noll operativa koldioxidutsläpp och noll extra kostnader. Går det?

Jonas Lindgren

Hur bygger man Sveriges högsta kontorshus i trä?

Monteringen av Sveriges högsta kontorshus i trä pågår i Umeå. Jonas Lindgren från Martinsons Byggsystem berättar varför man ska bygga i trä.

Varför minskar avverkningen?

Under 2023 minskade avverkningen med sex procent, och därmed var avverkningen den lägsta på sju år.

DEBATT: Industrins elektrifiering kräver 5 TWh mer el varje år till 2035

För att lyckas med den gröna omställningen behövs både mer el och utbyggd infrastruktur. Debattartikel på Di Debatt om ny SKGS-rapport.

anna ryberg ågren

Varför är inte Boverkets förslag för nya gränsvärden tillräckliga?

– De gränsvärden som föreslås för 2025 kan branschen uppnå redan i dag. Kraven måste vara skarpare, menar Anna Ryberg Ågren, Svenskt Trä.

kraftledning bakom kvistar

Skogsindustrins elbehov väntas öka med en knapp tredjedel till 2035

Elbehovet för Sveriges basindustri kommer att öka kraftigt i spåren av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det visar SKGS rapport.

Kommentar på ministerrådets beslut om EU:s naturrestaureringslag

Överenskommelsen hade behövt vara mer balanserad. Nu måste det bli verklighet i den nationella implementeringen.

Tomas Alsmarker

”Stadens årsringar ska växa uppåt och inte utåt”

Vi behöver bygga mer för att möta behovet av fler bostäder. Men hur ökar man antalet bostäder utan att tumma på klimatpåverkan?

Paradigmskifte för skogsindustrin?

Ett minskat globalt utbud och ett högt kostnadsläge har gett ett nytt läge för branschen, visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport.

1 2 3 4 5 Nästa