Aktuellt inom skogsindustrin

Foto: Skogsindustrierna

Skogens biologiska mångfald synas i ny rapport

I den nya rapporten ”Biologisk mångfald i skogen – Tillstånd, trender och miljöarbete” analyserar forskarna Mats Hannerz och Per Simonsson läget för den biologiska mångfalden i den svenska skogen. De positiva trenderna fortsätter, men det finns mer att göra, visar deras sammanställning.

Filtrera artiklar

”Efterlängtat att Sverige nu rör sig mot att få en bioekonomistrategi”

Skogsindustrierna välkomnar dagens utredningsförslag om en nationell bioekonomistrategi som en central del i arbetet för fossilfrihet och kl

Vad lockade dig till att jobba på sågverk?

Den före detta rallystjärnan Tina Thörner har hittat hem hos det värmländska sågverket Moelven Edanesågen.

KRÖNIKA: ”Nu krävs handling för att ta till vara på Sveriges klimatfördelar”

December rymmer två klimatpolitiska hållpunkter med betydelse för den gröna omställningen: COP28 och handlingsplan för svensk klimpolitik.

Fossilfritt hela vägen

SCA har tagit fram världens första eltimmerbil och Stenvalls Trä flyttat över sina långa transporter till järnväg.

Fiberbaserade förpackningars cirkularitet erkänns

Under onsdagen antog EU-parlamentet sin position om hur förordningen om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR) bör utformas.

Kommentar på EU-kommissionens förslag om ramverk för skogsövervakning

Det förslag som EU-kommissionen idag presenterat om övervakning av unionens skogar riskerar att bli ineffektivt.

”Allt som kan tillverkas av olja kan tillverkas av trä”

Skogsindustrin pratar ofta om substitution – när ett material ersätts med ett annat. Men går det att använda trä till vad som helst?

Färre körskador med framtidens skogsmaskin

En skogsmaskin som går på band istället för på hjul håller som bäst på att testköras. Risken för körskador minskar och den är mer skonsam.

Ny Teknik Debatt: ”Stärk forskningen om cirkulär bioekonomi – våra förslag”

Fler strategiska satsningar och ökade kunskaper inom biologisk mångfald krävs för att Sverige ska kunna stärka sin globala konkurrenskraft.

Skogens biologiska mångfald synas i ny rapport

I den nya rapporten analyserar forskarna Mats Hannerz och Per Simonsson läget för den biologiska mångfalden i skogen.

1 2 3 4 5 Nästa