Den svenska skogen sträcker sig från norr till söder och kan se olika ut. I Sverige har vi flera olika typer av skog – hur används begreppen och definieras egentligen olika skogar?

Läs mer om svensk skog

Den svenska skogen sträcker sig från norr till söder och kan se olika ut. I Sverige har vi flera olika typer av skog – hur används begreppen och definieras egentligen olika skogar?

Läs mer om svensk skog