Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin.

Hållbar konsumtion, vad är det?

Den hållbara konsumtionen och dess betydelse för minskade utsläpp och en mer jämställd värld diskuteras ständigt. Men vad är egentligen hållbar konsumtion?

Coronakrisens effekter

Här beskrivs hur coronapandemin påverkar svensk skogsindustri och hur olika åtgärder i samhället påverkar branschen positivt och negativt.

Nytt nummer av Forum för Bioekonomi

Temat för det nya numret är hållbart skogsbruk.

Statistik om skog och industri

Här hittar du fakta om utvecklingen för skogen och skogsindustrin i Sverige och världen.

Elektronik på grön bakgrund

Våra åsikter

Ta del av Skogsindustriernas åsikter i aktuella frågor som berör svensk skogsnäring. Du hittar också våra talespersoner i olika frågor.

Nyheter & opinion