Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin.

Frågor och svar om skogsbruk

Här hittar du frågar och svar om bland annat det svenska skogsbruket, insatser för den biologiska mångfalden, vem som äger skogen, varför vi har hyggen, hur mycket skog vi har och hur mycket skog som är skyddad.

Avstamp 2021

Här är de viktigaste politiska frågorna för svensk skogsnäring 2021. Det blir ett ännu mer intensivt år politiskt, förklarar Magnus Berg, chef Näringspolitiska avdelningen.

Nyheter och opinion

Blandade växter

Statistik om skog och industri

Här hittar du fakta om utvecklingen för skogen och skogsindustrin i Sverige och världen.

Remissvar

Här kan du ta del av samtliga remissvar som Skogsindustrierna svarat på.

Våra medarbetare

Vill du komma i kontakt med någon av Skogsindustriernas medarbetare? Du hittar våra kontaktuppgifter här.