Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin.

Hur påverkar skogsnäringen klimatet?

I rapporten ”The forest carbon debt illusion” presenteras en analys av hur olika nivåer av skogsbruk i Sverige påverkar kolflöden och koldioxidkoncentrationen i atmosfären på kort och lång sikt. Rapporten visar att utsläppen ökar om skogsbruket minskar.

Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen

I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av det hållbara skogsbruket.

Nyheter och opinion

Skogsutredningen

Skogsutredningen har missat uppdraget kring stärkt äganderätt och växande bioekonomi.

Blandade växter

Statistik om skog och industri

Här hittar du fakta om utvecklingen för skogen och skogsindustrin i Sverige och världen.

Våra medarbetare

Vill du komma i kontakt med någon av Skogsindustriernas medarbetare? Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Eventkalender

Transporteffektivitetsdagen 2021

Online

Människan – vår viktigaste resurs

Digitalt via Zoom

Den 25 augusti är det dags för del tre i seminarieserien ”Resurssmart industri”.

Industrirådet kallar till Industridag 2021 Del 4

Digitalt

Sverige som Innovationsstormakt, ett land som leder den internationella hållbarhetsomställningen och exporterar lösningar på globala problem