Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin.

Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen

I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av det hållbara skogsbruket.

Ordmoln

Aktuella frågor

Vad arbetar vi med just nu? Här kan du ta del av de aktuella frågor som står högt upp på Skogsindustriernas agenda.

Nyheter och opinion

Blandade växter

Statistik om skog och industri

Här hittar du fakta om utvecklingen för skogen och skogsindustrin i Sverige och världen.

Remissvar

Här kan du ta del av samtliga remissvar som Skogsindustrierna svarat på.

Våra medarbetare

Vill du komma i kontakt med någon av Skogsindustriernas medarbetare? Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Eventkalender

Industrirådet kallar till Industridag 2021 Del 2

Digitalt

Sverige som Innovationsstormakt, ett land som leder den internationella hållbarhetsomställningen och exporterar lösningar på globala problem

Biolyftet Utbildning

Digitalt

BioLyftet arrangerar med TEKO två utbildningsdagar digitalt för företag som vill höja kunskapen och öka användandet av mer hållbara material

Biolyftet Utbildning

Digitalt

BioLyftet arrangerar med IKEM två utbildningsdagar digitalt för företag som vill höja kunskapen och öka användandet av mer hållbara material