Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin.

Podd: EU:s hållbarhetskriterier – ett hot mot bioenergin?

Det reviderade direktivet om förnybar energi (RED II) hann knappt implementeras i EU:s medlemsstater innan kommissionen kom med förslag (RED III). En revision som riskerar att försvåra hållbar användning av bioenergi, menar Skogsindustriernas sakkunnige i bioenergifrågor, Mårten Larsson.

Podd: Bioenergins framtid i Europa

Bioenergi är ett omdebatterat energislag just nu. Förespråkare och motståndare står i varsin ringhörna, ibland med helt motstridiga argument. I det här avsnittet av podden samtalar Anders Bolling med Pål Börjesson, professor vid Miljö- och energisystem vid Lunds universitet.

Ny podd: Skogsbrukets roll för klimatet

I premiäravsnittet av podden Forum för bioekonomi samtalar Anders Bolling med Emma Berglund, sakkunnig i internationell skogspolitik på Skogsindustrierna om skogsbrukets betydelse för klimatet.

Nyheter och opinion

Skogsutredningen

Skogsutredningen har missat uppdraget kring stärkt äganderätt och växande bioekonomi.

Blandade växter

Statistik om skog och industri

Här hittar du fakta om utvecklingen för skogen och skogsindustrin i Sverige och världen.

Våra medarbetare

Vill du komma i kontakt med någon av Skogsindustriernas medarbetare? Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Eventkalender

Seminarieserien Resurssmart industri

Digitalt

Seminariet kommer att handla om hur Sverige blir världens starkaste innovationsmiljö inom bioekonomi 2030.

Uppstartsmöte för Utskott för skogsbrukets transporter

Digitalt via Teams

Sedan en tid har frågor kopplade till skogsbrukets transporter ökat i omfattning. Skogsindustrierna och branschen saknar ett tydligare forum...

Trafikverket: Vårt värdefulla vägnät

Digital direktsändning

För att skapa dialog kring vägarnas tillstånd och betydelse i södra Sverige bjuder Trafikverket in till ett digitalt event. Vi samtalar med transportnäringen...