Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin.

Nyheter och opinion

Podd: Hur står det till med skogens biologiska mångfald?

Förutsättningarna för en rik biologisk mångfald i skogen har förbättrats i Sverige de senaste 30 åren, men det kommer alltid finnas mer att göra. I detta avsnitt gästas podden av Anders Esselin, biolog, journalist och skoglig projektledare för bland annat projektet Biologisk mångfald i Västerbottens skogar.

Podd: COP26/Vi tar kål på myterna

I detta avsnitt får Peter Holmgren, tidigare chef för FAO:s globala klimatarbete och idag rådgivare inom hållbar utveckling, möjlighet att räta ut några frågetecken en gång för alla. Läcker kalhyggen kol? Är skogsbruk dåligt för klimatet? Och varför räknar alla på så olika sätt?

Podd: COP26/Så bidrar skogen

Tomas Lundmark som är professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU förklarar hur skogen binder och lagrar koldioxid, och hur produkter från skogen kan ersätta fossila råvaror. Men kan den svenska skogsnäringen bidra med ännu mer? Hur då?

Skogsutredningen

Skogsutredningen har missat uppdraget kring stärkt äganderätt och växande bioekonomi.

Blandade växter

Statistik om skog och industri

Här hittar du fakta om utvecklingen för skogen och skogsindustrin i Sverige och världen.

Våra medarbetare

Vill du komma i kontakt med någon av Skogsindustriernas medarbetare? Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Eventkalender

Mer gods på järnvägen – lärdomar om överflyttning i samband med stormen Gudrun

Digitalt eller Näringslivets hus, Storgatan 19

Välkommen till ett seminarium om överflyttning av gods på järnvägen och vad vi kan lära av historiska erfarenheter efter stormen Gudrun.

Välkommen till Bioekonomiriksdagen 2021 i Skåne!

Digitalt

Välkommen till Bioekonomiriksdag 2020 i Skåne! Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.

Sverige som innovationsstormakt – Final

Digitalt

Sverige som Innovationsstormakt, ett land som leder den internationella hållbarhetsomställningen och exporterar lösningar på globala problem