Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin.

Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen

I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av det hållbara skogsbruket.

Höjdpunkter från Forum för Bioekonomi

Här delar vi med oss av några höjdpunkter från den digitala sändningen av Forum för Bioekonomi 2021. Bland höjdpunkterna finns bland annat Näringsminister Ibrahim Baylan (S), Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman och IKEA Sveriges hållbarhetschef Jonas Carlehed.

Nyheter och opinion

Blandade växter

Statistik om skog och industri

Här hittar du fakta om utvecklingen för skogen och skogsindustrin i Sverige och världen.

Remissvar

Här kan du ta del av samtliga remissvar som Skogsindustrierna svarat på.

Våra medarbetare

Vill du komma i kontakt med någon av Skogsindustriernas medarbetare? Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Eventkalender

SEB Talks: Är skogen Sveriges största innovationsmaskin?

Digitalt

I SEB Talks den 19 maj tar vi det långa perspektivet och frågar forskare och skogsnäringen hur de ser på skogen som en innovationsmaskin.

Bioekonomins framtida roll i stark västsvensk kemi- och petroleumindustri

Digitalt

Det här är det andra seminariet i seminarieserien ”Resurssmart industri”. Seminariet presenteras av Klimatledande Processindustri.

Mistra Digital Forest Program Conference

Digitalt

In our upcoming program conference, you will hear about exciting results from the program and meet representatives from other programs .