Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin.

Hur är det att jobba i skogsindustrin?

Möt fem tidigare civilingenjörsstudenter som idag jobbar med innovation på olika sätt inom skogsindustrin.

Coronakrisens effekter

Här beskrivs hur coronapandemin påverkar svensk skogsindustri och hur olika åtgärder i samhället påverkar branschen positivt och negativt.

Fördel Sverige

Viveka Beckeman: Landet Sverige ska inte göra det onödigt svårt för sig. Vi ska koncentrera oss på det vi är bra på och vi är bra på skog.

Statistik om skog och industri

Här hittar du fakta om utvecklingen för skogen och skogsindustrin i Sverige och världen.

Elektronik på grön bakgrund

Våra åsikter

Ta del av Skogsindustriernas åsikter i aktuella frågor som berör svensk skogsnäring. Du hittar också våra talespersoner i olika frågor.

Nyheter & opinion