Nyheter

Skatt på muggar inte rätt väg att ta

Högst skatt läggs på de produkter som består till 100 procent av plast, men även produkter med en mindre andel plast föreslås beskattas.

Höj inte energiskatten på el i onödan

En höjning av energiskatten måste vara temporär för att Sverige ska kunna erbjuda sitt näringsliv konkurrenskraftiga energiskattevillkor.

Kalender

Frukostseminarium om BioLyftet, Skövde

Material ConneXion, Kavelbrovägen 2B, 541 36 Skövde

Inspiration för företag som vill öka användandet av biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material.

BioLyftet, utbildning i Skövde (dag 1)

Material ConneXion, Kavelbrovägen 2B, 541 36 Skövde

BioLyftet arrangerar två utbildningsdagar i Skövde för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna m

Debatt

Skogsindustrierna: Låt cirkulär bioekonomi leda återhämtningen

Altinget debatt: För att skogsnäringen ska kunna öka takten och bidra ännu mer till klimatarbetet behövs vissa beslut och förutsättningar.

DI Debatt: En färdplan för industrin

Klimatsatsningar, en attraktiv investeringsmiljö och kamp för frihandel är viktiga delar för att säkra Sverige som industrination.