Energikommittén

Foto: Skogsindustrierna eluttag mot blå bakgrund

Det övergripande målet för Energikommitténs (EK) arbete är att främja den svenska skogsindustrins konkurrenskraft.

Detta sker genom:

  • Att öka förståelsen hos beslutsfattare om att skogsindustrin spelar en avgörande roll för bioekonomin och det svenska energisystemet, både när det gäller användning och produktion av förnybar energi.
  • Att minska de av industrins kostnader för energianvändning och klimatutsläpp, som kan relateras till politiska beslut.
  • Att säkerställa att industrin har en långsiktigt stabil energiförsörjning med lågt klimatavtryck och till internationellt konkurrensmässiga priser.

Energikommittén

Jens Olsson, SCA (ordförande)

Daniella Johansson, Södra Skogsägarna

Anna Boss, Rottneros

Conny Johansson, Stora Enso

Dan Törnberg, Vreta Munktorp

Daniel Bergkvist, Arctic Paper

David Wikström, SCA

Eva Larson, Domsjö Fabriker

Henric Dernegård, Holmen

Johan Ericsson, Billerud

Johan Tavast, Billerud

Joost Koomen, Essity

Kristoffer Normark, Rebio

Magnus Berg, Skogsindustrierna

Maria Persdotter Isaksson

Martin Revland, Fiskeby Board AB

Mette Kahlin McVeigh, Stora Enso

Mårten Larsson, Skogsindustrierna

Peter Åström, Smurfit Kappa

Pontus Friberg, Setra

Staffan Vilhelmsson, Vänerbränsle

Tomas Hübenette, Metsä Board

Torbjörn Harrysson, Sylvamo

Kommittéansvarig 

Johan Bruce, Skogsindustrierna