Gammelskog

Är Gammal skog och gammelskog samma sak? De låter ju likadant så de borde betyda samma sak?

Gammelskog och gammal skog är inte samma sak

Gammelskog och gammal skog är faktiskt inte exakt samma sak, även om det låter väldigt lika. För gammal skog finns en tydlig definition som används av Riksskogstaxeringen. Det är skog där trädens medelålder är över 140 år i norra Sverige och 120 år i södra Sverige.

Vad betyder gammelskog?

Begreppet gammelskog förekommer i skogsdebatten men det saknas en vedertagen definition av vad det är. Till skillnad från gammal skog så är gammelskogen sannolikt mer eller mindre orörd skog som inte varit föremål för avverkning alls.