En viktig bransch

Vi kan använda skogens kraft till att skapa fossilfria produkter som binder kol – samtidigt som skogen växer. Skogsindustrin bidrar till hela samhället och dess omställning mot en mer cirkulär, fossilfri framtid.