Skogsindustriernas ledning

Följande medarbetare ingår i Skogsindustriernas ledningsgrupp.

  • Viveka Beckeman, verkställande direktör
  • Anna Ryberg Ågren, direktör Svenskt Trä
  • Anna Holmberg, chef Brysselkontoret
  • Magnus Berg, chef för näringspolitiska avdelningen
  • Torgny Persson, chef forsknings- och innovation
  • Maria Cirillo, ledningskoordinator (adjungerad)
  • Lisa Alexandersson, chef för kommunikationsavdelningen