Styrelsen för Svenskt Trä

träråvara på grön bakgrund

Styrelsen för Svenskt Trä/Skogsindustriernas Trämekaniska styrelsen har ansvaret för de trämekaniska frågorna inom Skogsindustrierna. Styrelsen har också det yttersta ansvaret för det marknadsarbete som bedrivs inom ramen för Svenskt Trä där uppdraget är att ”Bredda marknaden för att öka värdet på träprodukter”. Lägga strategin, beslut om budget och inriktning samt följa upp ekonomin. Inom programmet Svenskt Trä återfinns också Sveriges Träbyggnadskansli som har uppgiften att verka för ett ökat träbyggande. Svenskt Trä ansvarar också för det viktiga Nordiska samarbetet inom den trämekaniska industrin liksom att genom de olika Europeiska samarbetsorganisationerna  verka för bättre villkor för träindustri och dess produkter. 

Styrelsen har också ansvaret för den Sågverkens Forskningsfond som kan finansiera strategiska projekt till gagn för utveckling av träindustri och dess produkter. Lika så finns Gabrielssons stipendiefond som kan ge medel till yngre anställda i medlemsföretagen för deras yrkesmässiga föutveckling.

Svenskt Trä ansvarar också administrativt för de olika produktsamarbeten som drivs inom  Svenskt Trä som Svensk Förpackningsförening, CMP och Limträ kommittén. 

Styrelsen för Svenskt Trä

Måns Johansson, VIDA (ordförande)
 
Anders Gyllengahm, Sandåsa Timber AB
 
Anders Lindh, Moelven Industrier ASA
 
Claes Andersson, JGA Andersson
 
Henrik Jönsson, Norra Skog
 
Jerry Larsson, SCA
 
Johan Padel, Holmen
 
Kari Andersson, Hilmer Andersson
 
Marcus Åsgärde, Södra Skogsägarna (vice ordförande)
 
Markus Rödin, Rödin Trä
 
Peter Jhaveri, Södra
 
Olle Berg, Setra Group
 
Per Andersson, Derome Timber
 
Per-Ragnar Bergkvist, Bergkvist Siljan
 
Pekka Södervall, Stora Enso
 
Ulf Gabrielsson, UNI4

Ansvarig för Svenskt Trä

Anna Ryberg Ågren, Direktör, Svenskt Trä

Viveka Beckeman, VD Skogsindustrierna