Oskar Norelius: Självklar framtid för höghus i trä

Foto: Oskar Omne

I Skellefteå invigs i år ett av världens högsta hus i trä – det är definitivt inte det sista i sitt slag. Intresset för att bygga höga trähus ökar i takt med ökad klimatmedvetenhet. Oskar Norelius, en av de ansvariga arkitekterna visar att det går att bygga hållbart utan att kompromissa med arkitekturen.

Från skogen där trädet tas ner, via sågverket, till platsen för Sara kulturhus i Skellefteå är det inte många mil. Ett mer närproducerat höghus går knappt att hitta än det kombinerade hotell och kulturcentrum som invigs i höst. 20 våningar högt och med en konstruktion helt i trä.

– Trä som byggmaterial är bra både för att det binder koldioxid, har en effektiv produktionsprocess och en bra balans mellan vikt och volym som ger lägre utsläpp från lastbilstransporter jämfört med betong och stål.
– Men, det som jag allra helst pratar om är vad trä gör med huset och arkitekturen. Förmågan att absorbera fukt ger ett behagligare inomhusklimat och det finns studier som visar att vi mår bättre i trähus, säger Oskar.

Höghus i trä

Att bygga högt i trä är så pass nytt att det per automatik innebär att man öppnar dörren för innovation och att utforska nya lösningar.

– I Sara kulturhus har vi till exempel utnyttjat träets lätthet för att bygga varje hotellrum som en helt färdig modul med fasad, toalett och el. Det mesta var klart när de staplades på varandra.

I dag finns de flesta trähöghusen i Skandinavien, en utveckling som startade när den industriella tillverkningen av korslimmat trä kom igång på 00-talet. Ett material med egenskaper som påminner om betongens – men som är mer klimatsmart.

– Sverige ligger långt fram i att främja trähusbyggen i sin lagstiftning, säger Oskar. Den betonar vad en konstruktion ska klara av medan man i många andra länder har en mer traditionell syn som bygger på användandet av konventionella byggmaterial.

Men det finns internationella förebilder också, poängterar han. I Paris släpper staden nästan enbart fram trähusprojekt på kommunal mark i centrala delar.

Nya utmaningar för byggbranschen

Oskars drivkraft är att inte kompromissa med vare sig arkitektur eller material. Och det kan vara en utmaning för en byggbransch som fortfarande är rätt ovan vid att bygga högt i trä, det kräver ett nytt slags samarbete genom byggprocessen.

– Tittar vi bakåt i tiden har arkitekturen ofta fått stå tillbaka för att man har valt att bygga i trä, men så kommer det inte att se ut framåt. Trähusen kan och ska hålla samma arkitektoniska nivå som vilka andra hus som helst, och till och med vara ännu bättre.