Yunus Can Görür: Genomskinligt papper istället för plast

Det lilla genomskinliga platsfönstret på kartongen med semlor kan snart vara tillverkat av papper. Forskaren Yunus Can Görür är nära det genombrott som gör att vi kan ersätta en stor del av de mest självklara plastdetaljerna i vår vardag med nanocellulosa från skogen.

Som konsumenter lär vi knappt se skillnad när plastfönstret på kartongen med pasta eller semlor byts ut till genomskinligt papper av nanocellulosa. Men för miljön och klimatet är den här sortens nya material avgörande. De bidrar till att fasa ut plast av fossilt ursprung och föra in förnybara, biobaserade alternativ som dessutom underlättar återvinningen av livsmedelsförpackningar.

– Det som är så coolt med nanocellulosa är att det har samma bra egenskaper som plast, som att vara både transparent, starkt och ha god barriärförmåga. Men det är egentligen inte så nytt utan genombrottet vi närmar oss nu är att tillverkningen är på väg att bli lika effektiv och billig som tillverkningen av plast, säger Yunus.

Plastlikt papper

Uppvuxen bland olivträden i Turkiet upptäckte han sin passion för skogen först som tonåring. Det var nyligen, i ett samarbete mellan KTHs avdelning för fiberteknologi och Billerud, som han fick visa världen vad som är möjligt att göra med skoglig råvara.

I stället för att anpassa tillverkningen till materialet har han hittat en teknik för att framställa det i befintliga maskiner, kombinerat med en kemisk behandling som ger pappret plastliknande egenskaper.

– I framtiden ser jag mig som länken mellan industri och forskning. Nyckeln till genombrott ligger just där, i att bli bättre på att hitta kompromissen mellan forskarens lust att göra häftiga saker och företagen som vill utveckla produkter och material som kan kommersialiseras. Hittar inte innovationerna marknaden blir de ju inte mer än en cool historia, säger han.

Foto: Emil Nordin

Teknikskifte inom pappersindustrin

Yunus ser hur vi är mitt uppe i ett omvälvande skifte där den traditionella pappersindustrin alltmer går över till att producera nya hållbara material – som inte sällan är alternativ till plast.

– Jag tror inte på bra och dåliga material, alla har sina plus och minus. Men det råder ingen tvekan om att vi måste hitta alternativ till de icke förnybara material som vi använder i så stor utsträckning i dag. Där har skoglig råvara stor betydelse.