En grönare, starkare union

I år sker flera viktiga val inom EU och ett nytt övergripande politiskt program för de kommande fem åren ska tas fram. Skogsindustrin spelar redan en viktig roll i den gröna omställningen – men vill göra mer. Skogsindustrierna ser att klimat, cirkularitet, hållbart brukade skogar samt ett motståndskraftigt och konkurrenskraftigt EU är frågor som bör ligga i fokus.