Axel Häger: Enkel återvinning och lägre klimatpåverkan med biobaserat värmeljus

Foto: Jens Blixth

Av de 300 miljoner värmeljus som svenskarna köper årligen är det bara en liten del som återvinns rätt och stora mängder aluminium bränns upp helt i onödan. Axel Hägers lösning på problemet är en biobaserad ljusbehållare som kan slängas i hemkomposten.

För att fullt ut förstå möjligheterna med Axel Hägers innovation måste man förstå återvinningsproblematiken. Förutom att de aluminiumkoppar som majoriteten av våra värmeljus består av idag tillverkas av fossil råvara är de inte nedbrytbara och bara en liten del återvinns rätt. Konsekvensen blir en stor belastning för klimatet när aluminium går till förbränning helt i onödan och ny råvara behövs för att göra nya ljus.

– När jag hörde talas om den här problematiken fick jag en känsla av att det här måste ju gå att lösa, säger Axel. Så det jag har gjort är att utveckla en ljuskopp av biobaserat material som fungerar utmärkt för sitt ändamål men som när den använts klart är tillräckligt ”dålig” för att faktiskt brytas ner om den slängs i matavfallet, hemkomposten eller råkar hamna i naturen.

Nedbrytbart värmeljus

Vikten av att återvinna den rätt minskar när den inte påverkar miljön negativt och just att Axels ljuskopp är nedbrytbar i hemkomposten är en stor skillnad jämfört med många andra material, exempelvis de flesta biologiskt nedbrytbara plaster. De bryts ner men oftast bara i de speciella förhållanden som finns i industriella komposter.

Axel tror inte på att vänta in att konsumenterna ska ändra sina beteenden och berättar om undersökningar som visar att så mycket som 75 procent av värmeljusen återvinns fel.
– Vi behöver med stöd av lagstiftningen flytta miljöansvaret från slutkonsument till producent. Lägg ansvaret på den tillverkande industrin och anpassa produkten efter konsumenternas beteende, det är den bästa vägen för att driva på en hållbar utveckling, säger Axel.

Ledande inom hållbar ljusindustri

Ett exempel på vad som enligt Axel behöver åtgärdas är att värmeljus i dagsläget inte räknas som förpackning av EU. Det saktar ner omställningen eftersom producenterna inte betalar någon avgift för återvinning. Men utvecklingen går framåt och nu närmar sig hans produkt målet: marknaden. I år planeras en pilotanläggning och storskalig produktion är inom räckhåll.

– Det finns ett otroligt intresse för att ta ställa om till en biobaserad, förnybar ljusproduktion. Nästa steg är att utveckla ett alternativt bränsle till det paraffin som används i stor utsträckning. Det är gjort av fossil olja och en stor del av dagens ljus består av det. Jag har en vision och den är att vara ledande inom hållbar ljusindustri.