Ett motståndskraftigt och konkurrenskraftigt EU

Foto: iStock grön skog

Vi lever i en geopolitiskt osäker tid med tuff global konkurrens. Betydelsen av en stark enad europeisk union är viktigare än på länge. Det handlar om säkrad resursförsörjning och ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat. Svensk skogsindustri bidrar idag med skogsråvara och skogsbaserade produkter som fyller många behov hos kunder på EU:s inre marknad. Men det finns potential att göra mer.

Då behövs EU-politik som bland annat:  

  • Ger den cirkulära bioekonomin politiska förutsättningar att växa  
  • Prioriterar trä som en strategisk förnybar råvara för Europa  
  • Säkerställer att Europa är en attraktiv marknad för biobaserade investeringar 

Skogsindustriernas inspel till EU:s politiska program 2024-2029

Ensam är inte stark. EU är en sammanslutning av demokratiska länder som sedan andra världskriget byggt upp starka ekonomier och en gemensam inre marknad. I en tid av oro och geopolitiska hot är detta samarbete extra viktigt.

9 juni är det val till EU-parlamentet. Därefter tillsätts en ny EU-kommission med ett nytt politiskt program för unionens nästa mandatperiod. Som ett inspel till detta program lyfter Skogsindustrierna fyra områden där vi ser att vår bransch kan bidra. Det utgår från Skogsindustrins Framtidsagenda, som presenterades under hösten 2023. Vi är övertygade om att ett klimatneutralt, motstånds- och konkurrenskraftigt EU, där den cirkulära, biobaserade ekonomin får stort utrymme, är vägen framåt.