Tobias Söderbom Olsson: Pappersreglar gör byggbranschen mer klimatvänlig

För att lösa bostadskrisen behöver vi bygga. Mycket. Samtidigt står byggbranschen för en stor del av Sveriges utsläpp. Tobias Söderbom Olssons vision är att hjälpa till att nå klimatmålen genom att byta ut stålreglar mot en motsvarighet tillverkad av papper.

Precis som så många andra blev Tobias överraskad av alla innovationer när han som student gjorde sin första bekantskap med skogsbranschen.

– Jag trodde inte att man kunde göra så coola grejer av trä, som känns så high tech och som kan bidra till ett mer hållbart samhälle. För mig som civilingenjör kändes det hett och rätt att vara i en sådan bransch. När jag fick höra om några som hittat ett sätt att tillverka biobaserade reglar kände jag att det här vill jag vara med och bygga upp. Jag vill jobba med något som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen.

Papper istället för stålreglar

Tanken är att reglarna, som enkelt förklarat tillverkas av papper som förstärkts med stärkelsebaserat lim, ska ersätta stålreglar. En stor fördel är att de enkelt återvinns som kartong och blir del i ett cirkulärt kretslopp, för att inte tala om mängden koldioxid i Sverige som kan minska med tiotusentals ton per år. En enda stålregel ger samma utsläpp som 14 pappersreglar. Men det handlar också om att göra mer av varje träd.

– Vi sparar på träden eftersom vi kan få ut betydligt fler sådana här reglar jämfört med träreglar, de ställer helt andra krav på mängden virke och dess kvalitet. Till och med sågverkens rester kan användas för att framställa det papper vi behöver, säger Tobias.

– Sen tycker jag det är viktigt att lyfta en annan hållbarhetsaspekt som handlar om att bidra till en bättre, tystare arbetsmiljö för snickarna. Vi har en produkt som är lättare att bära, ger bättre luft eftersom det blir så lite sågspån och man får inga vassa kanter.

Fastighetsbolagen viktiga i omställningen

Nästa steg är att komma upp i storskalig produktion, då skulle priset bli ungefär detsamma som för dagens reglar. Nu behövs investerarna som vill vara med och starta en produktionsanläggning, och kunderna som vill bygga.
Tobias berättar att inte bara byggbranschen utan också fastighetsbolagen är otroligt viktiga för att driva utvecklingen framåt.

– Sverige kommer att behöva bygga 700 000 nya bostäder de närmaste tio åren. Samma utveckling ser vi i Europa. Samtidigt svarar byggsektorn för 19 procent och stålindustrin för 32 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Vi bara måste hitta sätt att bygga mer hållbart och det finns en optimism och öppenhet för att vilja testa.