Jacob Hjalmarsson: Digital teknik som revolutionerar skogsbruket

Snart kan digital teknik ihop med en drönare revolutionera hur skogsägare inventerar sin skog. Jacob Hjalmarsson och övriga på Arboair har utvecklat en AI-teknik som upptäcker granbarkborreangrepp långt innan skogen tar stor skada och det finaste virket blir obrukbart.

Vid en traditionell inventering tar det ungefär tolv timmar att gå igenom 100 hektar skog på jakt efter allt från skadeangrepp till vindfällen. Med Arboairs AI-teknik, den start-up som Jacob Hjalmarsson är del av, samlas all data in av en drönare och det tar en halvtimme att analysera motsvarande yta. Träffsäkerheten ökar också från 60 till 95 procent.
– Vi vill bidra till ökad resurseffektivitet inom skogsbruket och på så sätt skapa bättre förutsättningar för fler skogliga produkter i samhället, säger Jacob.

– Med digital teknik kan vi arbeta mer proaktivt för att förhindra skador från granbarkborre som är ett av de dyraste och snabbast växande problemen för skogsindustrin.

Skogsinventering med drönare

Granbarkborren tar död på träden och får döda träd stå kvar i skogen ökar dessutom risken för skogsbränder. Införandet av effektivare inventeringsmetoder resulterar därför i en mer välmående skog som lagrar koldioxid bättre och där tillgången på högkvalitativt timmer säkras. Granbarkborren ger sig gärna på de äldsta, finaste granarna.

– Digitaliseringen kan komma att innebära en revolution för skogsägandet. Det blir enklare att äga och hantera skogen, och beslut kan fattas ända ner till det enskilda trädet, säger Jacob.

Överallt i olika delar av världen bubblar det av digitala lösningar som likt Arboairs kan spara branschen miljarder. De första som, i detta nu, hoppar på de möjligheter som kommer med digitaliseringen är utifrån Jacobs erfarenhet de enskilda skogsägarna. För dem är det relativt enkelt att byta rutiner och processer för sitt arbete.

Digitalisera skogsbruket

– Nästa steg är att de stora bolagen ska börja implementera digital teknik. Det finns ett jätteintresse men mognadsgraden gör att det inte går så snabbt som alla hade önskat.

– Digitaliseringen innebär stora förändringar och där kan vi start-ups bidra till att snabba på omställningen exempelvis genom att anpassa tekniken till de enskilda bolagens IT-system. Då, när alla är med, kommer skillnaden märkas av på riktigt och vi har rätt förutsättningar att förvalta vår skog på bästa tänkbara sätt.

Läs mer om de andra unga genierna