Linn Berglund: Snabbare sårläkning med förband av nanocellulosa

Foto: Oskar Omne

Av resterna från produktionen av ingefärsjuice och trä utvinns nanocellulosa som blir till sårförband särskilt lämpliga för att läka kroniska sår. Forskaren Linn Berglunds visioner för supermaterialet nanocellulosa är på god väg att bli verklighet.

När Linn Berglund ska ge exempel på ett område där hennes forskning på nanocellulosa kan göra skillnad så är det inom biomedicinen. Hon har tillverkat en hydrogel som ska påskynda läkningen av svårläkta, kroniska sår genom att fungera som ett slags hudliknande förband.

– Min vision är att förbanden ska bli verklighet inom fem år, säger Linn.

– Just nu pågår ett svenskt forskningssamarbete där vi tittar på möjligheten att utveckla sårförband som kapslar in så kallade antimikrobiella peptider. De är kroppens egen barriär mot infektioner och har visat sig vara väldigt effektiva mot olika sjukdomsframkallande bakterier. Lyckas vi blir förbandens förmåga att häva infektioner och främja sårläkning ännu mer effektivt.

Sårläkande förband

Tanken är också att snart kunna förse förbanden med sensorer som indikerar hur såret läker.

– Allt detta bidrar till ett minskat lidande för patienten och att sjukvården inte behöver lägga resurser på att byta förband så ofta eller helt i onödan, säger Linn.

En stor del av hennes driv handlar om att utveckla hållbara, miljövänliga processer. För även om själva råvaran är förnybar och biobaserad är det inte lika med en hållbar slutprodukt.
– Många pratar om hållbarhet utan att riktigt ha koll på vad de menar med begreppet, ska vi verkligen förstå hur ”grön” en produkt är måste vi se till hela livscykeln. Då spelar både råvara och tillverkningsprocess roll, säger Linn.

Nanofibrer från olika råvaror

Att framställa nanomaterial är en ofta energikrävande kemisk och mekanisk process men Linn har intresserat sig för outnyttjade restprodukter från industrin som redan är bearbetade och därför inte behöver processas lika mycket för att nå ”nanonivå”. Med miljövänliga och energieffektiva metoder har hon lyckats separera nanofibrer av de rester som blir från produktionen av bland annat juice, öl och papper.

– Nanocellulosa kan utvinnas ur oändligt många råmaterial och beroende på varifrån den utvinns har den vissa naturliga ”egenskaper”, säger Linn.

– Genom att lära oss mer om vilka egenskaper nanocellulosa från olika råvaror har blir vi bättre på att välja det material som är bäst lämpat för ett särskilt användningsområde. Här finns det mycket som vi ännu inte vet och som jag ser fram emot att vara med och ta reda på.