Josefine Nilsson: Med sågspån i tanken

Foto: Tarek Sulaiman

Förnybara drivmedel är en viktig pusselbit för att få ner utsläppen från våra transporter. Josefin Nilssons vision är att snart bygga ett svenskt bioraffinaderi som gör drivmedel av sågspån och bark i så stora mängder att det räcker till hela inrikesflyget.

Den stora fördelen med biobränslen är att de kan minska utsläppen här och nu. Parallellt med att hela elektrifieringens infrastruktur med laddstolpar och elvägar byggs ut och folk går över till elbil kan drivmedel av sågspån och bark användas i en helt vanlig förbränningsmotor.

– Det häftiga med biobränslen är att vi inte behöver vänta för att få till en förändring. Alla energislag behövs om utsläppen ska ner och som affärsutvecklare på ett stort företag som SCA kan jag verkligen vara med och påverka, säger Josefin Nilsson.

– Sågspån och bark är rester från vår tillverkning, de vill vi uppgradera och göra högvärdiga produkter av i stället för att de eldas upp.

Biodrivmedelstillverkning byggs ut

Och stora saker är på väg att hända. Redan i dag finns biodrivmedel från tallolja men det SCA planerar är att bygga en fabrik som gör bensin, diesel och flygfotogen av fast biomassa och svartlut.

– Jag får en riktig wow-känsla när jag tänker på att vi årligen kommer att producera 300 000 ton drivmedel, det är lika mycket som hela inrikesflyget förbrukar ett vanligt, coronafritt, år. Vilken otrolig skillnad det kan göra, det är en pusselbit i omställningen.

Idag finns reduktionsplikten som pushar på omställningen mot förnybara drivmedel genom att ställa krav på att all bensin och diesel måste blandas ut med en viss mängd förnybart bränsle. Josefines vision är däremot att ge marknaden en produkt som håller så hög kvalitet att den, när tiden är inne, helt kan ersätta drivmedel av fossil råvara i tanken.

Hållbart skogsbruk är grunden

I dagsläget finns ingen kommersiell teknologi för den drivmedelsproduktion som SCA vill ta sig an. Investeringskostnaderna är höga och Josefine ser en utmaning i att just risktagandet fördröjer omställningen för branschen i stort.

– Bioraff-branschen myllrar av ny teknik och vi behöver hitta sätt att stötta den här sortens investeringar så att fler aktörer kan och vågar ta risken att satsa, säger Josefine. En annan viktig roll vi har i Sverige är att vara goda ambassadörer för ett hållbart skogsbruk, som att vi återplanterar skog, tar tillvara hela trädet och gör så högkvalitativa produkter som möjligt av det. Det är ingen självklarhet globalt i dag.

Läs mer om de andra unga innovatörerna