Jessica Gard Timmerfors: Forskare på MoRe Research

Foto: Jonas Forsberg

Du forskar på träflis – berätta!

– I takt med att allt fler vill använda trä för att skapa klimat­smarta produkter så gäller det att säkerställa att vi verkligen får ut maximal effekt av den råvara vi har. Min forskning fokuserar på hur sågverken kan förbereda deras restprodukter mer energieffektivt och bättre anpassat till papper och massaindustrin.

Hur kan en typisk dag ut?

– Det är så himla varierande, jag styr helt min egen tid och mitt projekt! Vissa veckor står jag i labbet och genomför experiment på olika flis, andra åker jag runt till olika företag för att hämta upp prover och vissa sitter jag och skriver ner resultat och planerar för nya experiment. Att forska handlar ju om att skapa ny kunskap vilket också är varför jag älskar mitt jobb!

Det satsas på bioraffinaderi i Örnsköldsvik, vad händer?

– Vi är många här uppe som jobbar med att utveckla nya material och processer för skogsindustrin. Och nu satsar regeringen, genom forskningsinstitutet RISE, på att utveckla Örnsköldsvik till Sveriges nya centrum för bioraffinaderi. [Reds. anm. Ett bioraffinaderi består av nya processer, tekniker och lösningar som skapar nya förutsättningar för omvandling av biomassa till nya gröna och klimatvänliga produkter.] I och med denna satsning kommer min forskning att kunna skalas upp vilket är jättespännande! Är du beredd på att flytta hit finns massa möjligheter.

Du har en master i makromolekylära material – hur ser du på det valet idag?

– Jag skulle absolut göra samma val idag. Vill man göra nya material av exempelvis skogen så kan man inte tänka för traditionellt i valet av kurser. Jag läste lika många kurser inom fibrer och skogsindustri som rena plast- och polymerkurser.

Hur var det att lämna Stockholm för ett jobb i Örnsköldsvik?

– Den första tiden var det lite tufft med det sociala eftersom många av de andra forskarna var äldre och levde familjeliv med små barn. Men nu är det massvis med unga människor från hela världen som jobbar här! Fördelarna med att bo i Örnsköldsvik är att du har havet, bergen och skogen precis runt knuten. Livet är inte lika hetsigt som i Stockholm och det är inga problem att hitta bra boende.