Linnea Kilegran: Träfiber minskar plasttillverkarnas beroende av fossil råvara

Foto: Katla Studios

Nästan alla mateiral som är tillverkade av fossil råvara kan rent tekniskt ersättas av biobaserade alternativ. Den insikten fick Linnea Kilegran att utbilda sig i materialvetenskap och hoppa på start-up företaget där hon utvecklar en produkt som minskar plasttillverkarnas beroende av fossila resurser.

Det är i år det händer. Start-up företaget som Linnea jobbar på, hennes första jobb efter examen, lanserar materialet FibraQ i form av ett slags pellets av träfiber. Precis som vi lärt oss att dryga ut köttfärsen med bönor ska det användas för att ersätta en del av de plastpellets som smälts ner och sedan blir till olika plastprodukter.

– Det är jätteintressant hur vi med teknik och vetenskap kan tackla globala problem, säger Linnea. Vi på Biofiber Tech har tagit fram en teknologi för att modifiera träfibrer så att de blir plastlika och vi får dessutom ett miljövänligt material som är kostnadseffektivt att tillverka och som bryts ner om det hamnar i naturen.

Träfiber som liknar plast

Fördelen med en komposit som denna, där träfiber kombineras med biobaserad eller fossilbaserad plast, är att övergången till att få ut mer hållbara produkter på marknaden förenklas. Tillverkarna behöver inte göra dyra investeringar i ny teknik utan deras produktion kan fortgå som vanligt, dock med nya ”ingredienser”.

– Överallt i samhället håller vi på att ställa om till att använda oss mer av biobaserade, förnybara material. Den utvecklingen kan inte vänta på att stora investeringar ska bli klara, saker behöver hända nu och i min roll som produktutvecklare kan jag vara med och lösa de problem som kommer på vägen. 

Under ständig utveckling

Produktutvecklingen pågår hela tiden och flera dagar i veckan står Linnea i labbet för att förfina och förbättra. Idag ersätter en produkt som Biofiber Techs upp till 40 procent av plasten men snart ska mängden träfiber kunna ökas på ytterligare.

– Vårat material kan teoretiskt sätt användas i alla applikationer där man använder plast idag. Men för att ge några exempel kan man nämna olika konsumtionsvaror, förpackningar, möbler, leksaker, säger Linnea.

– Så mycket är på gång och det jag håller på med nu är att ta reda på hur vi framhäver olika plastliknande egenskaper i vår träfiberprodukt. Tanken är att den ska kunna ”skräddarsys” så att den passar så bra som möjligt till olika kunders ändamål. Med bra material skapas fantastiska möjligheter.