Oskar Schmidt: Massabrukens rester gör många branscher mer hållbara

Att omvandla ett bra forskningsuppslag till en konkurrenskraftig produkt är Oskar Schmidts drivkraft. Som del av scale-up företaget Ecohelix sitter han på en lösning som kan göra en rad branscher mer hållbara, från skönhet till bygg och förpackning.

Den heliga gralen för många av skogsbranschens entreprenörer är att hitta ett biobaserat alternativ till det tunna plast- eller aluminiumskikt som finns på insidan av mjölkkartonger och många andra livsmedelsförpackningar. Där har biobaserade alternativ fortfarande inte slagit igenom, men det är visionen för vad Ecohelix och Oskar Schmidt vill åstadkomma med sin produkt som utvinns ur massabrukens restströmmar. Samma produkt skulle också kunna ersätta plasten som finns i allt från byggindustrins lim till skönhetsbranschens emulgeringsmedel.

Koppling mellan forskning och industri

– Det finns så många bra innovationer som kan hjälpa Sverige att klara omställningen till en bioekonomi, men många av idéerna kommer aldrig vidare och når marknaden. Jag vill fylla det där gapet mellan forskning och industri, som bransch ska vi bli ännu bättre på att samarbeta och våga investera i nya innovationer, säger Oskar.

Samarbetet med massabruken är en förutsättning för Ecohelix och andra innovatörer som bygger sin affärsidé på att göra nya produkter av industrins restströmmar. Nu är Oskar med och driver en helt ny demoanläggning i anslutning till Domsjö Fabriker, finansierad av EU-projektet VEHICLE. Inom tre år kan en fullskalig fabrik stå klar.

– Initiativ av det här slaget är en vinst för så många. Kunden får en grönare slutprodukt och vi löser vår tillgång på råvara, samtidigt kan vi hjälpa till att lösa ett vanligt problem med flaskhalsar på massafabrikerna genom att ta rätt på restprodukterna i tid. Ska vi ge våra barn en bra framtid tror jag att öppenhet och samarbetsvilja är nödvändigt och lönsamt.

Produktutveckla med skog

Oskar betonar att Skogsindustrins roll inte bara handlar om att utveckla gröna alternativ till dagens fossila utan också om att utveckla produkter som är ännu bättre.

– Vad som sen är ”bättre” kan man se utifrån olika perspektiv. Det kan handla om att ta fram produkter som är lättare att återvinna, sådana vi får när vi byter ut plastfilmen i mjölkkartongen mot skogsbaserat material. Det kan också vara att ta fram material som är ”drygare” jämfört med sina fossila föregångare. Genom att ta tillvara alla nya innovationer i anslutning till pappersbruken kommer vi att hitta vägar framåt som både är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara.