Jessica Gard Timmerfors: Väcker liv i slumrande forskningsområde

Jessica Gard Timmerfors blåser nytt liv i ett slumrande forskningsfält genom att studera råvaruhanteringen av träfli. Alltfler tittar med intresse åt hennes håll.

– Det kanske inte låter lika coolt som att forska på nanomaterial men det är superviktigt om vi ska använda svensk skog så resurssmart som möjligt, säger hon.

Jessicas forskning om hur träflisning kan effektiviseras vänder blicken bort från skogsindustrins häftiga slutprodukter. Istället går hon tillbaka till råvaran för att titta på hur den tas om hand i produktionens tidigaste steg. Ett forskningsområde som har slumrat sedan glansdagarnas 60- och 70-tal men som återaktualiseras nu när resurseffektivitet och att göra det mesta av varje träd väger tyngre än någonsin.

– Nanoteknologier och nya häftiga material har fått mycket fokus ett tag nu, och den forskningen är superviktig, men vi får inte glömma att också studera de skogsindustriella processerna, säger Jessica Gard Timmerfors och fortsätter;

– Det känns jättebra att fler får upp ögonen för hur viktigt det är att också ta reda på hur råvaruhanteringen av flis kan bli mer optimal och klimatsmart. Också i det steget måste vi ju vara så effektiva som möjligt om vi ska ställa om till en bioekonomi där vi använder mer av skoglig råvara.

Bästa tänkbara flis

Den studie som Jessica Gard Timmerfors nu hänger sig åt handlar om att hitta en ny teknologi för att flisa det som blir över när stocken barkats av och fått den kubiska form som senare blir till plankor. Sågverkens flis säljs framför allt till massabruken och Jessica vill studera hur processen kan förfinas så att de får bästa tänkbara flis för ändamålet. Hon vill också se hur processen blir så energieffektiv som möjligt, och därmed få ner klimatavtrycket.
Kanske är hon den akademiska världens nästa träflisexpert. Jessica tilldelades nyligen ”Young reserachers award” från Gunnar Sundblads forskningsfond.När de flesta i branschen närmar sig pensionsåldern behövs ju nya förmågor som tar över.

– Min studie är bara början på allt som finns att utforska, det viktiga för mig är att öppna dörren och få fler att intressera sig för det här forskningsområdet. Sen kanske det inte är jag utan någon efter mig som kommer med de stora banbrytande slutsatserna och precis så ska forskningen vara! Det är inte en utan många som är med, förändrar och driver utvecklingen mot att göra det mesta av vår skog.