Io Antonopoulou: Oväntade produkter i skogens skafferi

Prebiotika för god tarmhälsa, antioxidanter och vegansk omega-3 är några av de produkter som forskaren Io Antonopoulou och hennes kollegor kan utvinna ur trädets olika beståndsdelar. Hon tror att vi i framtiden kommer ha mer ingredienser från skogen i våra magar.

Att se kopplingen mellan träd och livsmedel är inte helt lätt men faktum är att det finns hälsofrämjande produkter att utvinna ur trädets olika beståndsdelar. Det berättar Io Antonopoulou som i sin forskning lägger fokus på att utveckla antioxidanter av framför allt de rester som blir ”över” från annan skoglig tillverkning. Att skogen har stor potential att vara ett skafferi för näringsrika produkter skriver också Ios kollegor under på, de utvecklar prebiotika och omega-3 fettsyror från skogsrester.

Prebiotika från skogen

Prebiotikan är gynnsam för tarmens bakterieflora, och i stället för att ta omega-3 från ett hotat fiskbestånd är den skogliga vegansk. Av lignin, den beståndsdel i trä som forskarna tampats mest med att processa till nya högkvalitativa produkter, är det möjligt att tillverka antioxidanter som är inflammatoriskt hämmande och motverkar cellernas åldrande.

– Jag vill göra det mesta av vår skog genom att skapa produkter med höga mervärden, säger Io. I dag använder vi bara en del av trädet för att göra exempelvis plank och papper, resten eldas oftast upp. Den ”resten” kan vi i stället göra produkter som de här av, som är bra för människors hälsa och som dessutom är mer hållbara än andra alternativ. Alla kan skräddarsys så att de blir mer aktiva och bättre på att ”göra sitt jobb”.

Biobaserade kosttillskott

Io kan inte säga när produkterna kommer att finnas på marknaden som kosttillskott och del i våra livsmedel, men att det kommer bli verklighet. Tidplanen hänger delvis ihop med de bioraffinaderier som är på väg att byggas för att producera fossilfria, biobaserade alternativ till dagens bränslen. Produkterna som kan framställas där blir så pass ”rena” och kemikaliefria att de lämpar sig som livsmedel, och det gör i sin tur Ios forskning högaktuell.

– Den stora potentialen för vår bransch ligger i att kunna erbjuda koldioxidneutrala produkter. All framställning kräver energi men genom att göra den så effektiv som möjligt och utgå från trädet, som under sin tillväxt fångar upp koldioxid, skapas en koldioxidneutral cykel, säger Io.

– Jag vill fortsätta bidra genom att utveckla nya cirkulära alternativ och inspirera framtida ingenjörer att göra detsamma. Kanske kan jag i min roll få fler kvinnor att bli ingenjörer och bidra till nya tekniska framsteg.